Cómo se dice "some confidence" en finlandés

EN

"some confidence" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some confidence" en distintos contextos.

Traducciones similares para some confidence en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
confidence sustantivo

Ejemplos de uso para "some confidence" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut there are certainly also some grounds for confidence.
On kuitenkin aivan aiheellista suhtautua tilanteeseen jossain määrin varovaisesti.
EnglishIt is an attempt, to some extent, to restore confidence in the insurance market in the European Union.
Se merkitsee pyrkimystä edes jossain määrin palauttaa luottamus Euroopan unionin vakuutusmarkkinoihin.
EnglishThat is our intention and I can tell you that the many demarches and contacts we have made give us some confidence.
Se on aikomuksemme, ja voin kertoa teille, että monet viralliset yhteydenotot ja kontaktit antavat meille luottamusta.
EnglishIn particular, we must not, as implied by some amendments, allow consumer confidence in GMOs to increase.
Emme voi sallia sitä, että kuluttajien luottamus muuntogeenisiin organismeihin vahvistuu, mihin joissakin tarkistuksissa on viitattu.
EnglishOnly then can we have some confidence in the goods that are coming from China, and only through such action will China respond.
Vasta sitten voimme luottaa jonkin verran Kiinasta tuleviin tuotteisiin, ja vain tällaisiin toimiin Kiina reagoi.
EnglishShow some confidence in people.
Osoittakaa jonkinlaista luottamusta kansalaisiin.
EnglishIn general, I can say with some confidence that our proposal on the budget will be very good for the banana-producing countries.
Yleisesti ottaen voin melko luottavaisena todeta, että talousarvioesityksemme on erittäin edullinen banaanintuottajamaille.
EnglishHave some confidence in the people.
EnglishI think it is a very good initiative that aims precisely to restore some confidence in what is a very important sector of our financial markets.
Mielestäni kyseessä on erittäin hyvä aloite, jolla pyritään nimenomaan palauttamaan hiukan uskottavuutta rahoitusmarkkinoidemme tärkeällä alalla.
EnglishWhile we must not underestimate the challenge that lies ahead, we can say with some confidence that we are closer to agreement than we have ever been.
Edessä olevia haasteita ei pidä aliarvioida, mutta jokseenkin luottavaisin mielin voidaan todeta, että nyt ollaan lähempänä sovintoa kuin koskaan.
EnglishI share some confidence now in the Commission, and of course with the ECB as well as with the Federal Reserve in the United States, in what they have done.
Olen jossakin määrin yhtä luottavainen komission sekä luonnollisesti EKP:n ja myös Yhdysvaltain keskuspankin kanssa sen suhteen, mitä ne ovat saaneet aikaan.
EnglishThis double entry book-keeping obviously goes some way towards undermining confidence in a consistent and credible effort to reduce government aid which distorts competition.
Tämä kaksinkertainen kirjanpito luonnollisesti heikentää sen johdonmukaisen politiikan uskottavuutta, jonka tavoitteena on vähentää kilpailua vääristävää valtiontukea.
EnglishIt can be said with some confidence that tyrants rarely listen to reason and only respond when their vital interests - often personal - are seriously under threat.
Voidaan kohtuullisen varmasti todeta, että tyrannit kuuntelevat harvoin järkisyitä ja reagoivat vasta, kun heidän elintärkeät - usein henkilökohtaiset - intressinsä ovat vakavasti uhattuina.
EnglishWe are to have a security policy worthy of the name, implement administrative reforms and, hopefully, win back some of the confidence our citizens have lost in the European project.
Saamme nimensä veroisen turvallisuuspolitiikan, toteutamme hallinnollisia uudistuksia ja toivottavasti saamme kansalaiset jälleen luottamaan edes hieman eurooppalaisiin hankkeisiin.
EnglishWe hope the Commission will finally shoulder its responsibilities for initiative, strengthening the soundness of European financial institutions and helping to restore some confidence to citizens.
Toivomme, että komissio kantaa vihdoinkin vastuunsa aloitteiden tekemisessä ja vahvistaa eurooppalaisten rahoituslaitosten vakautta sekä auttaa palauttamaan kansalaisten luottamuksen.

Aprende otras palabras

English
  • some confidence

Además bab.la te proporciona el diccionario alemán-español para más traducciones.