Cómo se dice "some day" en finlandés

EN

"some day" en finlandés

EN some day
volume_up
{adverbio}

some day (también: someday)
Whether, some day, they are to be more than that ...
Se, ovatko ne jonain päivänä enemmän kuin tämä ...
Some day it might evolve into a real citizens' initiative, found in the legislation of some Member States.
Jonain päivänä siitä voisi kehittyä aito kansalaisaloite, joka on joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
And some day we shall certainly find non-smokers suing for damages because their forebears were passive smokers.
Jonain päivänä saamme varmasti nähdä, että tupakoimattomat vaativat korvauksia vieläpä esivanhempiensakin passiivisesta tupakoinnista.

Traducciones similares para some day en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
day sustantivo

Ejemplos de uso para "some day" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI do not want to hang around waiting for miracle solutions some other day.
En halua notkua täällä odottamassa, että jonakin päivänä ihme tapahtuu.
English8:02 So I looked up a plastic -- so I decided that I could mine some of this modern-day rock.
8:02 Joten etsin muovia -- päätin, että voisin louhia tuota modernia kiveä.
EnglishClearly, at the end of the day, some information simply cannot be provided and is not provided.
On selvää, että loppujen lopuksi kaikkia tietoja ei voida koskaan antaa eikä anneta.
EnglishBut some day the people of Europe will call them to account.
Euroopan kansalaiset tulevat kuitenkin vielä joskus antamaan palautetta siitä.
EnglishEvery day, some 24 000 people die of starvation and malnutrition.
Noin 24 000 ihmistä kuolee päivittäin nälkään ja aliravitsemukseen.
EnglishI wonder whether those responsible for today's dead will pay some day.
Ihmettelen silti, joutuvatko nykyisistä uhriluvuista vastaavat maksamaan teoistaan jonakin päivänä.
EnglishAnd I have no doubt that some day in the future they will be back again if the occasion arises.
Mielestäni ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteivät he jatkossakin tarpeen vaatiessa tulisi luoksemme.
EnglishThe markets are supposed to be free; I think that is something we might have a debate on some other day.
Markkinoiden pitäisi olla vapaat; mielestäni se on asia, josta voisimme keskustella joskus muulloin.
EnglishSo in a certain sense we are creating the conditions which I hope will be institutionalised some day.
Olemme siis tavallaan luomassa niitä työskentelytapoja, joiden toivon jonakin päivänä olevan virallisia.
EnglishI hope that it will some day provoke a wider debate on EU affairs than has been the case today.
Toivon, että se tulee herättämään aikanaan laajempaa keskustelua EU-asioista kuin, mitä tänä päivänä on tapahtunut.
EnglishDoes the Council accept that some day it is going to have to sit face-to-face with Hamas to solve this situation?
Hyväksyykö neuvosto, että jonakin päivänä se joutuu kasvokkain Hamasin kanssa tilanteen ratkaisemiseksi?
EnglishIn any event, some day we will have to know where we stand and whether we do or do not have the right to defend ourselves.
Meidän on joka tapauksessa tiedettävä jonakin päivänä, mikä tilanne on ja onko meillä oikeus puolustautua.
EnglishI talk to my farmers every day, and some of these people are most probably going to lose their farms.
Puhun oman maani maataloustuottajien kanssa joka päivä, ja monet näistä ihmisistä todennäköisesti joutuvat luopumaan maatiloistaan.
EnglishI warn you: do not be surprised if, some day, these same long-suffering citizens refuse that cooperation.
Varoitankin teitä, että teidän ei pidä yllättyä, jos nämä samat, pitkään kärsineet kansalaiset kieltäytyvät jonakin päivänä yhteistyöstä.
EnglishHowever, it did so on that day some two-and-a-half years ago when Parliament rejected the takeover directive.
Näin kuitenkin kävi noin kaksi ja puoli vuotta sitten sinä päivänä, kun parlamentti hylkäsi julkisia ostotarjouksia koskevan direktiivin.
EnglishSome day we will realise this.
Jonakin päivänä me vielä huomaamme sen.
EnglishThe euro – used every day by some 332 million Europeans – is the most tangible proof of cooperation between EU countries.
Konkreettisin osoitus EU-maiden välisestä yhteistyöstä on yhteinen raha euro, jota käyttää joka päivä noin 332 miljoonaa eurooppalaista.
EnglishI trust that, some day, the old guard of blinkered centralist leaders will be replaced by new reformist elements.
Teen kaikkeni, että ymmärtämätön, keskusjohtoisesti ajatteleva vanha johtajakaarti korvataan eräänä päivänä uusilla uudistushaluisilla voimilla.
EnglishLet me state quite categorically that the name of this new body, which we are going to set up some day or other, is not the main issue for me.
Sanon selkeästi, että minulle ei ole pääasia kysymys, mikä tämän sitten joskus toteutuvan elimen nimen pitäisi olla.
EnglishEvery day some 2 000 people return to South Sudan from the North and they need help to reintegrate into their local communities.
Joka päivä noin 2 000 ihmistä palaa pohjoisesta Etelä-Sudaniin, ja he tarvitsevat apua paikallisiin yhteisöihinsä integroitumisessa.