Cómo se dice "some days ago" en finlandés

EN

"some days ago" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some days ago" en distintos contextos.

Traducciones similares para some days ago en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
days sustantivo
day sustantivo
ago preposición
Finnish

Ejemplos de uso para "some days ago" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMr President, some days ago the ACP-EU Joint Assembly sat in Lomé, Togo.
Arvoisa puhemies, AKT-EU-yhteiskokous pidettiin muutama päivä sitten Togossa, Lomén kaupungissa.
EnglishWhen we were asked some days ago to debate this matter as an urgent case, I stated that the specific case of Judge Afiuni deserved attention.
Kun meitä pyydettiin muutama päivä sitten keskustelemaan tästä asiasta kiireellisenä, totesin, että tuomari Afiunin erikoistapaus ansaitsee huomiota.
EnglishSome days ago, in Vienna, at a conference on the subject of Europe and ethics, President Prodi said: 'Europe ?
Muutama päivä sitten Wienissä pidetyssä Eurooppaa ja etiikkaa käsitelleessä konferenssissa puheenjohtaja Prodi totesi: "Eurooppa tarvitsee ajatuksia ja sielun".
EnglishThe referendum some days ago in Stockholm showed us that people liked the idea and only a minority of certain lobbyists oppose it.
Tukholmassa joitakin päiviä sitten järjestetty kansanäänestys osoitti, että ihmiset suhtautuvat ajatukseen myönteisesti, ja vain pieni osa tietyistä lobbaajista vastustaa sitä.

Aprende otras palabras

English
  • some days ago

Más traducciones en el diccionario inglés-español de bab.la.