Cómo se dice "some examples" en finlandés

EN

"some examples" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some examples" en distintos contextos.

Traducciones similares para some examples en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
examples sustantivo
Finnish
example sustantivo

Ejemplos de uso para "some examples" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI'll give you some examples of what modern progress has made possible for us.
Kerron teille muutaman esimerkin, mitkä moderni kehitys on tehnyt mahdolliseksi.
EnglishPerhaps I may give some examples of initiatives launched by the Commission.
Saanen mainita joitakin esimerkkejä aloitteista, joita komissio on käynnistänyt.
EnglishThere are some examples where employment levels have approached the indicators set.
Joissakin esimerkkitapauksissa työllisyysaste on noussut lähelle tavoiteltua tasoa.
EnglishThese are just some examples of the types of policies involved.
Nämä ovat ainoastaan joitakin esimerkkejä asiaan liittyvistä toimintamalleista.
EnglishI am sure they could, and we have heard some examples of what might be proposed.
Olen varma, että ne voisivat, ja olemmekin kuulleet esimerkkejä mahdollisista toimista.
EnglishWe have seen some examples of this first approach right here this very morning.
Olemme saaneet täällä tänään joitakin esimerkkejä edellisestä reaktiosta.
EnglishI might add that we are seeing the first signs of some examples of this.
Lisään vielä, että näemme jo nyt ensimmäiset merkit tällaisesta tilanteesta.
EnglishMrs Klamt has already given paradigmatic examples of some such situations.
Jäsen Klamt antoi jo paradigmaattisia esimerkkejä tällaisista tilanteista.
EnglishThese are just some of the examples Judge Bruguière cites in his report.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, jotka tuomari Bruguière mainitsee raportissaan.
EnglishI would like to give some examples of things that have been done in my constituency.
Haluaisin antaa muutamia esimerkkejä toimista, joihin minun vaalipiirissäni on ryhdytty.
EnglishI could give you some hair-raising examples here, but unfortunately there is not time.
Voisin mainita tässä uskomattomia esimerkkejä, mutta valitettavasti aika ei riitä siihen.
EnglishI would like to illustrate our political disagreement using some examples.
Havainnollistan poliittisia erimielisyyksiämme muutamalla esimerkillä.
EnglishI want to pick out some examples, such as the treatment of the Roma people.
Haluan mainita muutaman esimerkin, joista yksi on romanien kohtelu.
EnglishAnd I want to start by giving you some examples of visual illusion as a metaphor for rationality.
Aloitan antamalla teille visuaalisia esimerkkejä metaforana rationaalisuudesta.
EnglishWe have heard some examples of it in this Chamber this morning.
Olemme kuulleet siitä joitakin esimerkkejä tänä aamuna Euroopan parlamentissa.
EnglishI shall take some examples from my own country, the United Kingdom.
Annan muutaman esimerkin omasta maastani, Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
EnglishLet me give some concrete examples of particularly important aspects in this report.
Haluan esittää joitakin konkreettisia esimerkkejä erityisen tärkeistä kohdista tässä mietinnössä.
EnglishPerhaps the Commission could provide some examples of good practice experience in forestry management?
Voisiko komissio esittää joitakin esimerkkejä hyvistä metsänhoitokäytännöistä?
EnglishIn recent years, we have seen some striking examples of the deliberate deafness of official Europe.
Viime vuosina on nähty räikeitä esimerkkejä Euroopan unionin tahallisesta kuuroudesta.
EnglishAllow me to quote some examples of the ways in which they are not so respected and represented.
Sallinette minun esittää joitakin esimerkkejä tästä kunnioituksen ja edustuksen puutteesta.

Aprende otras palabras

English
  • some examples

Más traducciones en el diccionario italiano-español.