Cómo se dice "some might think" en finlandés

EN

"some might think" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some might think" en distintos contextos.

Traducciones similares para some might think en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
might sustantivo
to think verbo

Ejemplos de uso para "some might think" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis was made a factor in Turkey's own EU candidacy – some might think wrongly so.
Siitä tehtiin osa Turkin omaa EU-ehdokkuutta, joidenkin mielestä väärin perustein.
EnglishOf course, some might think that this should possibly have been changed.
Voidaan tietenkin olla sitä mieltä, että sitä olisi ehkä pitänyt muuttaa.
EnglishSome might think that gives us some satisfaction, but for my part that is far from being the case.
Jotkut ehkä ajattelevat, että olemme tästä jollakin tapaa hyvillämme. Itse en ole lähimainkaan.
EnglishIn fact, the leading role played by the United States is not as unproblematic as some might think.
Itse asiassa Yhdysvaltojen johtorooli ei ole niin ongelmaton kuin miltä se joidenkin mielestä näyttää.
EnglishAnd some might think, well they're not yet available.
Jotkut ehkä arvelevat, ettei niitä ole vielä saatavilla.
EnglishSome might think, perhaps, that it is obvious.
Jotkut ajattelevat, että ehkäpä kyse on ilmiselvästä asiasta.
EnglishYet some might think that every time Turkey makes progress in a particular direction, the goalposts for European Union membership are moved.
Jotkut saattavat tosin ajatella, että aina kun Turkki edistyy johonkin tiettyyn suuntaan, Euroopan unionin jäsenyyden edellytyksiä muutetaan.
EnglishSome might think it is clever to use early television images of pan-European friendship as a metaphor for EU cultural integration.
Joidenkin mielestä saattaa olla fiksua käyttää televisiotoiminnan alkuajoilta peräisin olevia kuvia yleiseurooppalaisesta ystävyydestä kielikuvana Euroopan kulttuuriselle yhdentymiselle.

Aprende otras palabras

English
  • some might think

Además bab.la te proporciona el diccionario francés-español para más traducciones.