Cómo se dice "some money" en finlandés

EN

"some money" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some money" en distintos contextos.

Traducciones similares para some money en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
money sustantivo

Ejemplos de uso para "some money" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo it is that modulation is the source of some of the money for the second pillar.
Niinpä osa toiseen pilariin tarkoitetuista varoista saadaan mukauttamistoimista.
EnglishSome of the money is now available for the actual construction of these networks.
Osa varoista on nyt käytettävissä näiden verkkojen todelliseen rakentamiseen.
EnglishLet us hope those countries actually see some real money rather than nice promises.
Toivottavasti nämä maat todella saavat varoja eivätkä vain kauniita lupauksia.
EnglishThis also means that we will receive some of this money back one year later.
Tämä merkitsee myös sitä, että saamme takaisin osan näistä varoista vuotta myöhemmin.
EnglishThe first is the Risk-Sharing Finance Facility, which still has some money in it.
Ensimmäinen on riskinjakorahoitusväline, jossa on edelleen jonkin verran rahaa jäljellä.
EnglishSecondly, we have to say that we also need to invest some of the money.
Toiseksi, meidän on sanottava, että meidän on myös investoiva jonkin verran rahaa.
EnglishThat is why I intend to see to it that they continue to receive some of the money.
Haluan myös huolehtia siitä, että ne saavat edelleen osan rahoista.
EnglishWell, that is some money that we use to do it across the world over time.
Siihen menee osa varoista, joita käytämme ajan myötä ympäri maailman.
EnglishLet us say somebody comes to Ireland for a few years to earn some money.
Sanotaan, että joku tulee Irlantiin työskentelemään muutamaksi vuodeksi ansaitakseen rahaa.
EnglishThat is why the European Union was the first to put some money on the table.
Tämän vuoksi Euroopan unioni oli ensimmäinen, joka tarjosi rahaa.
EnglishWe do not want to hear: ' we gave you assistance for Objective 1 and 5b, use some of that money' .
Emme halua kuulla: " Annoimme teille apua tavoitteisiin 1 ja 5 b, käyttäkää niitä rahoja!"
EnglishIf we create a new instrument after all, why do we not set aside some new money at the same time?
Jos kuitenkin luomme uuden välineen, miksi emme samalla laittaisi sivuun hieman uusia varoja?
EnglishMr President, I shall try to save you some money by making three points.
komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, yritän säästää rahojanne toteamalla kolme seikkaa.
EnglishIt is an excellent system and, incidentally, we could save the taxpayers some money by using it.
Järjestelmä on erinomainen, ja säästäisimme sitä paitsi veronmaksajien rahoja käyttämällä sitä.
EnglishThey will exert pressure on politicians to allow them to go fishing to try and make some money.
He tulevat painostamaan poliitikkoja, jotta he pääsisivät kalastamaan ja siten ansaitsemaan rahaa.
EnglishSo some of our competition money could well be used for development rather than aid.
Niinpä osa kilpailuun myönnettävistä rahoistamme voidaan siis pikemminkin käyttää kehitystyöhön tukien sijasta.
EnglishThis means that some people have received money for doing something they would have done in any case.
Toisin sanoen, jotkut ovat saaneet rahaa tehdäkseen jotakin, mitä ne olisivat muutenkin tehneet.
EnglishWe should save the taxpayer some money and scrap it.
Meidän pitäisi säästää veronmaksajille hieman rahaa ja lopettaa se.
EnglishSome of the money will come from the flexibility instrument.
Toinen osa varoista on tarkoitus saada joustovälineestä.
EnglishI see that the Baltic Sea Strategy got some extra money.
Itämeren strategia on näköjään saanut hieman lisää rahaa.

Aprende otras palabras

English
  • some money

Más traducciones en el diccionario español-alemán de bab.la.