Cómo se dice "some more" en finlandés

EN

"some more" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some more" en distintos contextos.

Traducciones similares para some more en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
more sustantivo
Finnish
more adverbio
Finnish
many pronombre

Ejemplos de uso para "some more" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Haluaisinkin vielä esittää muutaman kysymyksen jo esitettyjen kysymysten lisäksi.
EnglishWill the money be frozen or will some other more-or-less soft solution be found?
Jäädytetäänkö varat vai etsitäänkö jokin muu enemmän tai vähemmän pehmeä ratkaisu?
EnglishFurther to the rapporteur's appeal, I will give this matter some more thought.
Esittelijän kehotukseen viitaten aion kuitenkin harkita asiaa vielä uudelleen.
EnglishWhat is more, some political positions appear to be held hostage by hostage taking.
Lisäksi panttivankien ottaminen näyttää estävän poliittisten kantojen ilmaisun.
EnglishI will continue to monitor the progress on some of the more controversial areas.
Tulen edelleen seuraamaan, miten muutamat kiistellyistä alueista kehittyvät.
EnglishSome are no more than cheap political moves and my group has condemned them.
Osa siitä on vain halpamaisia poliittisia siirtoja, ja ryhmäni on tuominnut ne.
EnglishTherefore, ladies and gentlemen, I would entreat you to give this some more thought.
Siksi, hyvät kollegat, pyydän hartaasti, että harkitsette tätä hieman enemmän.
EnglishSome will lose more than others, and the European spirit will be the weaker for it.
Jotkin menettävät toisia enemmän, mikä heikentää eurooppalaista yhteishenkeä.
EnglishLet us now deal with some rather more serious matters that I have noticed.
Siirtykäämme seuraavaksi hieman vakavampiin aiheisiin, jotka olen pannut merkille.
EnglishThat is almost more than some of the ordinary people earn in about two years.
Tämä on melkein enemmän kuin jotkut tavalliset ihmiset ansaitsevat kahdessa vuodessa.
EnglishI would like to say something about some rather more down-to-earth problems.
Itse haluaisin kommentoida muutamia huomattavasti maanläheisempiä ongelmia.
EnglishIt is true that some countries may have more interest in a specific project.
On totta, että jotkin maat voivat olla kiinnostuneempia jostakin tietystä hankkeesta.
EnglishThe Commission will propose some more significant redeployment in the global transfer.
Komissio tulee ehdottamaan huomattavia siirtoja kokonaissiirtojen yhteydessä.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Nykytilanteessa jotkin kansalliset markkinat ovat avoimempia kuin toiset.
EnglishThe need for unanimity in the Council for some issues made negotiations more difficult.
Joitakin kysymyksiä koskeva neuvoston yksimielisyysvaatimus vaikeutti neuvotteluja.
EnglishIn some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
Joillakin leireillä yli 1 000 ihmistä kuolee viikoittain punatautiin.
EnglishLet us look at some of the more successful fish preservation systems around the world.
Tarkastellaanpa muutamia onnistuneita kalansuojelujärjestelmiä maailmassa.
EnglishSome groups have more representatives of the finance industry than responsible officials.
Joissakin ryhmissä on enemmän rahoitusalan edustajia kuin vastuullisia virkamiehiä.
EnglishThere's some more, Fort Collins.
3:22 Tässä on lapsuuteni kirkko. Se on erityinen. Tässä lisää, Fort Collins.
EnglishThese are some of the more substantial points which were raised by Members of Parliament.
Edellä esitetty koski parlamentin jäsenten esittämiä konkreettisia seikkoja.

Aprende otras palabras

English
  • some more

Además bab.la te proporciona el diccionario portugués-español para más traducciones.