Cómo se dice "some of the best" en finlandés

EN

"some of the best" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some of the best" en distintos contextos.

Traducciones similares para some of the best en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
of preposición
Finnish
the artículo
best sustantivo
best adjetivo
Finnish
best adverbio
Finnish
to best verbo
well sustantivo
well adjetivo
well adverbio
well interjección

Ejemplos de uso para "some of the best" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI always like to say some of my best friends are extroverts, including my beloved husband.
Parhaiden ystävieni joukossa on ekstroverttejä, rakas aviomieheni mukaan lukien.
EnglishIt exports some of its best-prepared human resources to your countries to your benefit.
Afrikasta tulee sen lahjakkaimpia henkilöitä Eurooppaan teidän hyödyksenne.
EnglishLilliputian Luxembourg has in actual fact had some of the best presidencies.
Kääpiövaltio Luxemburgin puheenjohtajakaudet ovat todellakin olleet erittäin menestyksellisiä.
EnglishIts citizens enjoy some of the best healthcare provisions in Asia.
Sen kansalaisilla on Aasian parhaimpiin lukeutuva terveyslainsäädäntö.
EnglishSome of the best travel agents who have served the Members of this House are going to leave.
Jotkut parhaista matkatoimistovirkailijoista, jotka ovat palvelleet parlamentin jäseniä, tulevat poistumaan.
EnglishI have just one message for you: teach Europe some of the best lessons from your history.
Minulla on teille ainoastaan yksi sanoma: opettakaa Euroopalle joitakin oman historianne parhaista opetuksista.
EnglishThe country is stable at the macro-economic level, and offers some of the best conditions for investment in Europe.
Bulgarian makrotalous on vakaa, ja sen tarjoamat investointiedellytykset ovat Euroopan parhaimmistoa.
EnglishI represent the West Midlands which has some of the best beef in the world - Herefordshire beef and Shropshire beef.
Edustan Länsi-Midlandsia, missä on maailman parasta naudanlihaa - Herefordshiren naudanlihaa ja Shropshiren naudanlihaa.
EnglishThe soil is in some of the best hearts.
Maaperä on erittäin hyvässä kunnossa.
EnglishAnd can I say to the battered bureaucrats and lobbyists that I have decided that you are some of the best thing we have.
Ja voinko sanoa lyödyille byrokraateille ja lobbaajille, että olen päättänyt, että te olette parhaita asioita, mitä meillä on.
EnglishHowever, if they lose contact with their diasporas, they can lose some of their best and brightest talent.
Jos maat kuitenkin menettävät yhteyden eri puolille maailmaa hajaantuneisiin yhteisöihinsä, ne saattavat menettää osan pätevimmästä ja lahjakkaimmasta väestöstään.
EnglishDuring today’s debate we have heard some of the best arguments for why this is necessary, including the argument regarding climate change.
Tämänpäiväisessä keskustelussa olemme kuulleet joitakin tärkeimmistä perusteluista sille, miksi tämä on tarpeen, ja ilmastonmuutos on yksi niistä.
EnglishHere are some of the best practices to use when designing your website:
Sivustoasi ei todennäköisesti merkitä epäilyttäväksi, kun noudatat sivuston suunnittelussa seuraavia ohjeita:
EnglishIt is on the great trading route of the Silk Road and has some of the best preserved Islamic architecture sites, some of which are buried beneath the desert.
Silkkitien kauppareitin varrella olevassa kaupungissa on islamilaisen arkkitehtuurin parhaiten säilyneitä kohteita, joista osa on hautautunut aavikkoon.
EnglishThe example of Eastern Germany shows that where these companies received adequate investment, they joined the ranks of the some of the best operating companies in the world.
Itä-Saksaa koskeva esimerkki osoittaa, että kun nämä yhtiöt saivat riittäviä investointeja, ne liittyivät maailman parhaiden toimivien yritysten joukkoon.
EnglishSome consider it best to continue reform along the same lines as the earlier reform health check, or mid-term review, others favour more radical changes.
Toisten mielestä on parasta jatkaa samoilla linjoilla kuin edellisessä terveystarkastusuudistuksessa tai välivaiheen tarkistuksessa, toiset kannattavat radikaalimpia muutoksia.

Aprende otras palabras

English
  • some of the best

Más traducciones en el diccionario español-portugués de bab.la.