Cómo se dice "some of them" en finlandés

EN

"some of them" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some of them" en distintos contextos.

Traducciones similares para some of them en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
of preposición
Finnish
them pronombre

Ejemplos de uso para "some of them" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Yksistään strategiset syyt - mainitsitte niistä joitakin - puhuvat puolestaan.
EnglishSome of them say that institutional reform is a condition of further enlargement.
Jotkut heistä sanovat, että toimielinuudistus on tulevan laajentumisen ehto.
EnglishMany challenges still remain, and the Commissioner has mentioned some of them.
Monia haasteita on silti jäljellä, ja komission jäsen on maininnut niistä muutaman.
EnglishSome of them are in the area of foreign policy. I want to mention two of these.
Jotkin niistä kuuluvat ulkopolitiikan alaan, ja haluan mainita niistä kaksi.
EnglishAs you know, some of them are already undertaking important labour market reforms.
Kuten tiedätte, jotkin niistä toteuttavat jo tärkeitä työmarkkinauudistuksia.
EnglishI name some of them and I pose a number of specific questions relating to them.
Mainitsen muutamia niistä ja esitän joitakin täsmällisiä niihin liittyviä kysymyksiä.
EnglishIndeed, association agreements have already been signed with some of them.
Itse asiassa assosiaatiosopimuksia on jo allekirjoitettu joidenkin niiden kanssa.
EnglishWe are dealing with some of them here in our Chamber during this part-session.
Käsittelemme joitakin näistä haasteista istuntosalissamme tämän istuntojakson aikana.
EnglishSome of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
On ikävää sanoa, mutta jotkin niistä päästävät saastuttavia aineita ilmaan ja veteen.
EnglishThe fact that some of them were recently released is obviously welcome news.
Se, että eräät heistä on viime aikoina vapautettu, on tietysti tervetullutta.
EnglishFor some of them the requirement to indicate comparative prices entails a great burden.
Osalle niistä vaatimus vertailuhintojen merkitsemisestä voisi olla suuri taakka.
EnglishSix months later those sheep return and some of them have lost their tags.
Kuuden kuukauden kuluttua lampaat palaavat, ja joiltakin puuttuu tunnusmerkit.
EnglishA number of other problems remain and some of them have already been alluded to.
On olemassa vielä muitakin ongelmia, ja joihinkin niistä on jo viitattu.
EnglishSuch an office is always bound up with many burdens, some of them personal.
Tällaiseen virkaan liittyy aina monenlaista painolastia, osa siitä henkilökohtaista.
EnglishSome of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.
Jotkut heistä ovat edelleen elossa, ja heidän jälkeläistensä määrä on miltei 800 000.
EnglishSome of them may become competitive if they are given time to transform.
Joistakin niistä voi tulla kilpailukykyisiä, jos niille annetaan aikaa muuttua.
EnglishPoland and many other Member States do likewise, some of them very effectively.
Samoin tehdään myös Puolassa ja useissa muissa jäsenvaltioissa, joissain hyvin menestyen.
EnglishA number of issues were raised and I will try to respond to some of them.
Täällä nostettiin esiin monia seikkoja, ja pyrin vastaamaan joihinkin niistä.
EnglishSome of them are also involved in the Culture 2000 and Media Plus programmes.
Jotkut niistä ovat mukana myös Kulttuuri 2000- ja Media Plus -ohjelmissa.
EnglishThe rapporteur touched on some of them, and I would like to explore them again.
Esittelijä sivusikin joitakin asioita; haluaisin käsitellä niitä vielä perusteellisemmin.

Aprende otras palabras

English
  • some of them

Más en el diccionario inglés-español.