Cómo se dice "some of those" en finlandés

EN

"some of those" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some of those" en distintos contextos.

Traducciones similares para some of those en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
of preposición
Finnish
those

Ejemplos de uso para "some of those" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, there is nothing to stop us adopting some of those proposals as of today.
Mikään ei kuitenkaan estä meitä hyväksymästä joitakin näistä ehdotuksista jo nyt.
EnglishMr President, my position is rather different from some of those expressed here.
Arvoisa puhemies, kantani eroaa melko paljon muutamista täällä esitetyistä kannoista.
EnglishSome of those suggestions are either being addressed or are in the pipeline.
Joitakin kyseisistä ehdotuksista käsitellään tai ne ovat odottamassa vuoroaan.
EnglishAs you can see, I cannot be as pessimistic as some of those who have spoken here today.
Kuten huomaatte, en ole yhtä pessimistinen kuin jotkut täällä tänään puhuneista.
EnglishWe are now in the year 2008, and some of those issues go back to 2003, 2004 and 2005.
Nyt on vuosi 2008, ja jotkut noista kysymyksistä ovat vuodelta 2003, 2004 ja 2005.
EnglishMarie Colvin is one of my friends and I have written some of those pieces with her.
Marie Colvin on yksi ystävistäni, ja olen kirjoittanut joitain kohtia hänen kanssaan.
EnglishSome of those issues have already been raised in France and the Netherlands.
Joitakin kyseisistä aiheista nousi esille aiemmin Ranskassa ja Alankomaissa.
EnglishThe Commission corrected and modified some of those amendments, and added its own.
Komissio teki omat tarkistuksensa ja korjasi ja muutti joitakin näistä tarkistuksista.
EnglishThe EPLA initiative by Member States, which is optional, embraces some of those steps.
Jäsenvaltioiden vaihtoehtoinen EPLA-aloite sisältää joitakin näistä toimista.
EnglishWe must, therefore, consider whether some of those risks can be avoided.
Tämän takia meidän on tarkasteltava, voitaisiinko jotkut näistä riskeistä välttää.
EnglishSo let us hope that the funding reaches some of those people who need it.
Toivokaamme siis, että rahoitusta myönnetään niille, jotka sitä tarvitsevat.
EnglishSurely we should be following up some of those possible alternatives.
Varmaankin meidän tulisi noudattaa joitakin näistä mahdollisista vaihtoehdoista.
EnglishI believe in making sure that we do not over-exploit some of those fish stocks.
Minä uskon siihen, että pitää varmistaa se, että emme riistä joitain näistä kalakannoista.
EnglishBut I also call upon some of those countries to cooperate more fully with Europe.
Vetoan kuitenkin myös näihin maihin, että ne tekisivät enemmän yhteistyötä Euroopan kanssa.
EnglishSome of those organisations have been the beneficiaries of EU funding for certain projects.
Jotkut näistä järjestöistä ovat saaneet EU:n rahoitusta tiettyihin hankkeisiin.
EnglishUnfortunately, some of those in the trade adopted a somewhat demagogic stance.
Mutta valitettavasti tiettyjen alan ammattilaisten asenteet olivat jokseenkin demagogisia.
EnglishI hope that, in December, we will have achieved some of those political priorities.
Toivon, että olemme joulukuussa saavuttaneet joitakin niistä poliittisista painopisteistä.
EnglishWe need to see action over some of those areas before we can consider Turkish membership.
Meidän on nähtävä toimia näillä aloilla ennen kuin voimme harkita Turkin jäsenyyttä.
EnglishSome of those problems have to be commercial decisions taken by the companies involved.
Jotkin niistä edellyttävät asianomaisten yritysten kaupallisia päätöksiä.
EnglishFood prices are no longer soaring in some of those same countries.
Enää elintarvikkeiden hinnat eivät nouse yhtä jyrkästi kaikissa noissa maissa.

Aprende otras palabras

English
  • some of those

Más traducciones en el diccionario español-portugués de bab.la.