Cómo se dice "some of which" en finlandés

EN

"some of which" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some of which" en distintos contextos.

Traducciones similares para some of which en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
of preposición
Finnish
which pronombre
Finnish
which
Finnish

Ejemplos de uso para "some of which" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI think there are some issues which you need to address collectively in future.
Mielestäni on olemassa asioita, joita on tarkasteltava jatkossa yhteisesti.
EnglishLet me address briefly some questions which were raised during the debate.
Käsittelen lyhyesti joitakin kysymyksiä, jotka tuotiin esiin keskustelun aikana.
EnglishThat would include some things which are not yet present in other European countries.
Se suorittaisi sellaisia tehtäviä, joita ei vielä tehdä muissa Euroopan maissa.
EnglishThis has exposed quite a few sensitivities, some of which are excessive.
Tämän myötä on paljastunut varsin monia arkoja kohtia, joista osa on liiallisia.
EnglishMany opinions have been expressed here today, some of which I agree with, but not all.
Täällä on ilmaistu monenlaisia kantoja. Yhdyn joihinkin niistä, mutta en kaikkiin.
EnglishHowever, it is true that there are some questions which remain unanswered.
On kuitenkin totta, että joihinkin kysymyksiin ei ole edelleenkään saatu vastausta.
EnglishThere are some things which have been resolved after a long campaign of pressure.
Muutama asia on saatu ratkaistua pitkään kestäneen köydenvedon jälkeen.
EnglishWe have read and heard many proposals, some of which can be endorsed immediately.
Olemme lukeneet ja kuulleet monia ehdotuksia, joista jotkin voidaan hyväksyä välittömästi.
EnglishI have here some amendments which I hope you will examine with attention.
Minulla on tässä tarkistusesityksiä, joita toivon teidän tarkastelevan huolellisesti.
EnglishThis is a topic which raises a number of issues, some of which we have already listened to.
Tämä aihe synnyttää monia kysymyksiä, ja joitakin niistä olemme jo kuulleetkin.
EnglishThis proposal for a new Regulation contains some elements which make for improvements.
Käsillä olevaan ehdotukseen uudeksi asetukseksi sisältyy parannuksiin tähtääviä kohtia.
EnglishThe conference came up with some recommendations which we have put to the Commission.
Konferenssissa päätettiin joistakin suosituksista, jotka olemme välittäneet komissiolle.
EnglishI do, though, see this as raising a number of questions, to some of which you have referred.
Nähdäkseni asiaan liittyy kuitenkin eräitä kysymyksiä, joista osan mainitsittekin.
EnglishWe have presented some amendments, which Mr Karas has explained very well.
Olemme esittäneet joitakin tarkistuksia, jotka jäsen Karas on selittänyt erittäin hyvin.
EnglishWill they be handed back to these governments, some of which are corrupt?
Luovutetaanko heidät takaisin lähtömaiden hallituksille, joista osa on korruptoituneita?
EnglishI am glad to hear that this report has some ideas which the Commission is taking forward.
Iloitsen siitä, että komissio aikoo edistää mietintöön sisältyviä ideoita.
EnglishI am worried, however, by some points which Parliament may adopt.
Olen kuitenkin huolissani joistakin kohdista, joita parlamentti saattaa hyväksyä.
EnglishThe Commission has proposed changes to this Regulation, some of which would be very beneficial.
Komissio on ehdottanut asetukseen muutoksia, joista osa olisi varsin hyödyllisiä.
EnglishI shall reiterate some on which I tabled amendments and which form part of the text.
Palaan nyt muutamaan kohtaan, joista jätin tarkistuksia ja jotka kuuluvat mietinnön tekstiin.
EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Jotkut niistä maista, jotka aikaisemmin olivat epäröiviä, saattavat nyt kolkuttaa euroalueen ovea.

Aprende otras palabras

English
  • some of which

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.