Cómo se dice "some other" en finlandés

EN

"some other" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some other" en distintos contextos.

Traducciones similares para some other en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
other sustantivo
Finnish
other adjetivo
Finnish

Ejemplos de uso para "some other" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWill the money be frozen or will some other more-or-less soft solution be found?
Jäädytetäänkö varat vai etsitäänkö jokin muu enemmän tai vähemmän pehmeä ratkaisu?
EnglishI shall now give the reasons why we cannot accept some of the other amendments.
Haluaisin nyt perustella sitä, miksi emme voi hyväksyä mitään muita tarkistuksia.
EnglishThey are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
He rupattelevat epäilemättä jostain muusta aiheesta, mutta tämä on tärkeä asia.
EnglishThis tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
Tämä suuntaus on näkyvissä muutamissa tarkistuksissa, jotka me haluamme hylätä.
EnglishHere are some other things you can do with the search box and the Search Tools tab:
Voit tehdä hakuruudun ja Hakutyökalut-välilehden avulla seuraavia muita toimia:
EnglishI had to get authorisation in some cases and consensus in some other cases.
Minun oli joissakin tapauksissa hankittava valtuutus ja toisissa yhteisymmärrys.
EnglishNor is it in any sense a matter of discriminating against some hedge funds or other.
Kyse ei ole millään tavalla hedge-rahastojen tai muita rahastojen syrjimisestä.
EnglishSome other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
Eräät muut kuulemisessa mainitut seikat edellyttävät meiltä vakavaa huomiota.
EnglishThis is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.
Sitä me odotamme, mutta odottaessamme meidän on löydettävä muita ratkaisuja.
EnglishCan I request that we have some other time to ask the Commissioner questions?
Voinko pyytää, että voimme joskus toistekin esittää komission jäsenelle kysymyksiä?
EnglishThen there are some other amendments which Mrs Pollack has already mentioned.
Sitten on joitakin muita tarkistuksia, joita rouva Pollack on jo käsitellyt.
EnglishLet me turn to some other elements of the report, such as the Lamfalussy Process.
Siirryn käsittelemään eräitä muita mietinnön osatekijöitä, kuten Lamfalussy-prosessia.
EnglishDuring the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
Menettelyn aikana oli aina määrävähemmistö yhdestä tai toisesta asiasta.
EnglishI wish to draw attention to some other rather unwelcome visitors on our premises.
Haluan kiinnittää huomiota muihin ei-toivottuihin vieraisiin tiloissamme.
EnglishOn the other hand, some Members have expressed their fundamental opposition.
Toisaalta jotkut jäsenet ovat ilmaisseet olevansa oleellisesti sitä vastaan.
EnglishThis is a good practical example of some of the other benefits it can have.
Tämä on hyvä käytännön esimerkki niistä muista eduista, joita sillä voi olla.
EnglishI know we discussed some other implications of this at the last Question Time.
Tiedän, että keskustelimme asian muista seurauksista viime kyselytunnilla.
EnglishSo is one of the parties lying, or is there some other alternative explanation?
Eli joko joku osapuolista valehtelee, vai olisiko olemassa joku vaihtoehtoinen selitys?
EnglishThe same can be said about some of the other issues brought up in the report.
Samaa voidaan sanoa muutamista muista mietinnössä esitetyistä kysymyksistä.
EnglishMr President, like some other Members, I have abstained for several reasons.
Arvoisa puhemies, joidenkin muiden jäsenten tavoin jätin äänestämättä useista syistä.

Aprende otras palabras

English
  • some other

Más traducciones en el diccionario inglés-español.