Cómo se dice "some parts" en finlandés

EN

"some parts" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some parts" en distintos contextos.

Traducciones similares para some parts en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
parts sustantivo
to part verbo
part sustantivo

Ejemplos de uso para "some parts" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI understand the concerns of colleagues from Germany and some parts of Italy.
Ymmärrän Saksasta ja joistakin Italian osista kotoisin olevien kollegojen huolet.
EnglishThere is therefore a general urgency and, in some parts, even a specific one.
Tästä syystä asia on yleisesti ja joidenkin osien kannalta erityisen kiireellinen.
EnglishHowever, some parts of the report remain ambiguous and I cannot support them.
Jotkin mietinnön osat jäävät kuitenkin epäselviksi, enkä voi kannattaa niitä.
EnglishSome parts of Europe do not have the same attitude, for obvious reasons.
Tunnetuista syistä tätä samaa suhtautumista ei noudateta kaikkialla Euroopassa.
EnglishSome codecs include both parts, and other codecs only include one of them.
Joissakin pakkauksenhallinnoissa on molemmat osat, toisissa on vain yksi osa.
EnglishIn some parts of Europe the 20th century was hallmarked by such totalitarian regimes.
Joissain Euroopan osissa 1900-lukua leimasivat totalitaariset järjestelmät.
EnglishYes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
Kyllä, EU:n laajemman talouden osien jonkinlaisesta elpymisestä on merkkejä.
EnglishIt reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Se paljastaa, missä määrin laittomuus on juurtunut eräisiin Filippiinien osiin.
EnglishIt seems to us that some parts of the resolution are too critical of the World Bank.
Mielestämme päätöslauselmassa suhtaudutaan osittain liian kriittisesti Maailmanpankkiin.
EnglishMoreover, Commissioner, some parts of the proposal are unconvincing.
Arvoisa komission jäsen, lisäksi joiltakin osin ehdotus ei ole lainkaan uskottava.
EnglishIt was actually just some parts of northern Europe and some central parts of the USA.
Itse asiassa kylmää oli vain joissakin Euroopan pohjoisosissa ja Yhdysvaltojen keskiosissa.
EnglishSome parts of our industry operate at global level and others at local level.
Tietyt teollisuutemme osat toimivat globaalilla tasolla, ja toiset taas paikallisella tasolla.
EnglishSo I welcome the note of caution that I detect in some parts of the text.
Panen siksi tyytyväisenä merkille varoitukset, joita joissakin tekstin kohdissa havaitsin.
EnglishThe biocides directive has been criticized in some parts of industry for being too expensive.
Osa teollisuudesta arvostelee biosidia käsittelevää direktiiviä sen kalleuden vuoksi.
EnglishFor some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
Joidenkin alan edustajien mielestä se ei mennyt tarpeeksi pitkälle tai se meni liian pitkälle.
EnglishA separate vote means that some parts of the text may be removed.
Erillinen äänestys merkitsisi kuitenkin tiettyjen tekstinosien poistamista.
EnglishSome parts of this document are dubious, unclear and manifestly open to possible abuse.
Asiakirja on osittain epäilyttävä, epäselvä ja selvästi avoin mahdollisille väärinkäytöksille.
EnglishWe have, however, been obliged to vote against some parts of the report.
Jouduimme kuitenkin äänestämään joitakin mietinnön kohtia vastaan.
EnglishWe were of course not happy with some parts of the report.
Emme luonnollisestikaan olleet samaa mieltä kaikista hänen mietintönsä osista.
EnglishCotton plays a key role in some parts of Greece and Spain.
Puuvillanviljelyllä on keskeinen rooli joissakin osissa Kreikkaa ja Espanjaa.

Aprende otras palabras

English
  • some parts

Más traducciones en el diccionario español-italiano de bab.la.