Cómo se dice "some pictures" en finlandés

EN

"some pictures" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some pictures" en distintos contextos.

Traducciones similares para some pictures en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
pictures sustantivo
Finnish
to picture verbo
Finnish
picture sustantivo

Ejemplos de uso para "some pictures" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHere are solutions to some common problems with pictures in Windows Media Center.
Voit yrittää poistaa Windows Media Centerin kuviin liittyviä ongelmia seuraavien ohjeiden avulla.
EnglishParagraphs 3 and 4 spell out some pretty clear pictures.
Päätöslauselmaesityksen 3 ja 4 kohdassa tehdään muutama asia selväksi.
English(This information might not be available for some pictures.)
(Tämä tieto ei ehkä ole saatavilla kaikista kuvista.)
English(This info might not be available for some pictures.)
(Tietoja ei välttämättä ole saatavana kaikille kuville.)
EnglishYou just type Notre Dame into Flickr, and you get some pictures of guys in t-shirts, and of the campus and so on.
Kirjoita Notre Dame Flickriin, ja saat kuvia kavereista t-paidoissa ja yliopiston kampuksella jne.
EnglishThis is convenient if you store some pictures in a location other than the My Pictures or Public Pictures folders.
Tämä on kätevää, jos tallennat kuvia johonkin muuhun sijaintiin kuin Kuvat- tai Julkiset kuvat -kansioihin.
EnglishOnce again, notice I can just select some pictures, drag them into the folder window, and they'll be copied right away, as well.
Näin voi valita haluamansa kuvat ja vetää ne kansioikkunaan, jolloin ne kopioituvat saman tien.
EnglishThese are some pictures visitors sent to me.
Nämä ovat vierailijoiden minulle lähettämiä kuvia.
EnglishThe Extender is always on and running, ready for you to turn on your TV, watch a show, or view some pictures.
Extender on aina päällä ja käynnissä sekä valmiina, kun haluat käynnistää television, katsoa ohjelman tai katsella kuvia.
EnglishI have some pictures of the camps.
EnglishIf the problem is with an individual picture or page, you should be able to see some pictures on that site or on other sites.
Jos ongelma on yksittäisessä kuvassa tai yksittäisellä sivulla, kyseisen sivuston muiden kuvien tai muiden sivustojen kuvien pitäisi näkyä.
EnglishWhy does this Parliament not contact some of these museums and say that we can provide large spaces of wall on which some of these pictures could be displayed.
Miksi parlamentti ei ottaisi yhteyttä joihinkin näistä museoista ja sanoisi, että meillä on paljon seinätilaa, jonne näitä tauluja voisi panna näytteille?

Aprende otras palabras

English
  • some pictures

Busque más palabras en el diccionario alemán-español.