Cómo se dice "some questions" en finlandés

EN

"some questions" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some questions" en distintos contextos.

Traducciones similares para some questions en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
questions sustantivo
Finnish
to question verbo
question sustantivo

Ejemplos de uso para "some questions" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Haluaisinkin vielä esittää muutaman kysymyksen jo esitettyjen kysymysten lisäksi.
EnglishI have some questions to ask the Commissioner, one of which is very specific.
Minulla on komission jäsenelle muutama kysymys, joista yksi on varsin erityinen.
EnglishThis will clarify some of the questions that have been raised here tonight.
Tämä tuo selvyyden muutamiin tänä iltana parlamentissa esitettyihin kysymyksiin.
EnglishNext I would like to look at some key questions the proposed amendments deal with.
Seuraavaksi tarkastelen ehdotettuihin tarkistuksiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä.
EnglishIn his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
Pyytäisin komission jäsentä antamaan vastauksen kahteen tärkeään kysymykseen.
EnglishHere are answers to some common questions about formatting disks and drives.
Seuraavassa on vastauksia levyjen ja asemien alustamista koskeviin kysymyksiin.
EnglishA very brief word on SWIFT and some GLS questions that have been mentioned.
Vielä pari sanaa SWIFTistä ja joistakin GLS-kysymyksistä, jotka otettiin esille.
EnglishHere are answers to some common questions about using folders in Windows 7.
Tässä jaksossa on vastauksia kysymyksiin kansioiden käyttämisestä Windows 7:ssä.
EnglishThese questions took some considerable time in the discussions in our meeting.
Nämä kysymykset veivät huomattavan osan ajasta kokouksessa käydyissä keskusteluissa.
EnglishI shall now make a few comments on some of the questions that have been raised today.
Esitän nyt muutaman huomautuksen joistakin tänään esiin otetuista kysymyksissä.
EnglishSome specific questions were raised in the debate, which I would like to answer.
Keskustelussa nostettiin esiin joitakin tiettyjä kysymyksiä, joihin haluaisin vastata.
EnglishLet me address briefly some questions which were raised during the debate.
Käsittelen lyhyesti joitakin kysymyksiä, jotka tuotiin esiin keskustelun aikana.
EnglishHere are answers to some common questions about the Windows Media Player library.
Vastauksia Windows Media Playerin kirjastoa koskeviin yleisiin kysymyksiin.
EnglishMergers like the one between Google and DoubleClick certainly do raise some questions.
Googlen ja DoubleClickin kaltaiset yhteensulaumat todella herättävät kysymyksiä.
EnglishThat being the case, I should like to answer some questions on minorities.
Kun asia on näin, haluaisin vastata joihinkin vähemmistöjä koskeviin kysymyksiin.
EnglishI hope we can settle some of the outstanding questions during the hearings.
Toivottavasti voimme kuulemisissa selvittää kysymyksiä, joita teillä vielä on.
EnglishHere are answers to some common questions about updating Windows automatically.
Tässä jaksossa on vastauksia Windowsin automaattista päivitystä koskeviin kysymyksiin.
EnglishI would like to end by referring to some of the questions that have been raised.
Hyvät jäsenet, haluan lopuksi viitata joihinkin esitettyihin kysymyksiin.
EnglishBut if one looks at what has really been achieved, one can put some questions.
Mutta jos tarkastellaan, mitä on todella saatu aikaiseksi, herää joitakin kysymyksiä.
EnglishMr President, I will try to answer some of the questions raised very quickly.
Arvoisa puhemies, pyrin vastaamaan hyvin lyhyesti joihinkin esitettyihin kysymyksiin.

Aprende otras palabras

English
  • some questions

En el diccionario francés-español podrás encontrar más traducciones.