Cómo se dice "some real" en finlandés

EN

"some real" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some real" en distintos contextos.

Traducciones similares para some real en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
real adjetivo

Ejemplos de uso para "some real" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
EnglishThe Green Paper that we published precisely addresses some of these real concerns.
Julkaisemassamme vihreässä kirjassa vastataan näihin nimenomaisiin ongelmiin.
EnglishLet us hope those countries actually see some real money rather than nice promises.
Toivottavasti nämä maat todella saavat varoja eivätkä vain kauniita lupauksia.
EnglishI would ask you to show some real initiative in this area over the coming months.
Pyydän teitä osoittamaan tällä alalla todellista aloitekykyä seuraavien kuukausien aikana.
EnglishWhere is the application and the resolve to achieve some real results?
Missä on ahkeruus ja päättäväisyys, jotta saavutetaan todellisia tuloksia?
EnglishWe will continue arguing in order to give some real impetus to international solidarity.
Me jatkamme väittelyä tehostaaksemme kansainvälistä solidaarisuutta.
EnglishWell, these other lines include some real price increments and some forgery which I did.
Nämä toiset viivat sisältävät joitain oikeita pörssikursseja ja joitain tekemiäni väärennöksiä.
EnglishI hope that we shall see not only work but also some real progress.
Toivon, että tulemme näkemään työn lisäksi myös todellista kehitystä.
EnglishI believe that there are some real problems there that deserve to be looked at in more depth.
Mielestäni tällaiseen liittyy todellisia ongelmia, joita on tarkasteltava perusteellisemmin.
EnglishThe negotiations that took place in July delivered some real progress.
Heinäkuun neuvotteluissa saatiin aikaiseksi todellista edistystä.
EnglishPerhaps you could give them some reports to do, some real work.
Ehkä heille voisi antaa jotain kunnon työtä, vaikkapa muutamia mietintöjä laadittavaksi.
EnglishThis is going to give some constitutional experts a real headache.
Tässä asiassa perustuslakia tutkivat juristit joutuvat vielä lyömään viisaat päänsä yhteen.
EnglishI therefore hope that we get to tackle some of the real problems.
Toivon siis, että pystymme ratkaisemaan joitakin todellisia ongelmia.
EnglishCome and watch some cricket and, again, meet some real people!
Tulkaa katsomaan vähän krikettiä ja tapamaan sielläkin oikeita ihmisiä!
EnglishWhy should we not repeat this approach in order to achieve some real progress in the peace process?
Miksi emme siis menettelisi taas samalla tavoin, jotta rauhanprosessi todella edistyisi?
EnglishWe have seen some real progress in improving these monitoring systems.
Valvontajärjestelmien kehittämisessä on todellakin edistytty.
EnglishMr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan vaihtaa taktiikkaa ja tuoda tietoonne joitakin tosiseikkoja elävästä elämästä.
EnglishIt is clear that the time has come to introduce some real order here.
On selvää, että nyt on tullut aika panna asia järjestykseen.
EnglishI hope that in six months' time, you will be able to show some real successes in this area, too.
Toivon, että kuudessa kuukaudessa voitte näyttää jotain todellista menestystä myös tällä alalla.
EnglishThis is where some real vigilance will be called for on our part.
Meidän on oltava tässä erittäin valppaita ja tarkkaavaisia.

Aprende otras palabras

English
  • some real

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.