Cómo se dice "some rules" en finlandés

EN

"some rules" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some rules" en distintos contextos.

Traducciones similares para some rules en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
rules sustantivo
Finnish
to rule verbo
rule sustantivo

Ejemplos de uso para "some rules" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have some very tough rules on immigration for the purpose of paid employment.
Meillä on muutamia hyvin tiukkoja palkkatyöhön liittyviä maahanmuuttosääntöjä.
EnglishWe also believe, however, that our partners have to respect some basic rules.
Uskomme kuitenkin myös, että kumppaneidemme on noudatettava tiettyjä perussääntöjä.
EnglishThat is the year when the new programming will start, together with some new rules.
Vuonna 2000 aloitettiin uusi ohjelmointikausi ja ryhdyttiin noudattamaan uusia sääntöjä.
EnglishThat means rethinking some of the ground rules for working together.
Perussopimuksissa määritettyjä yhteistoiminnan sääntöjä on siis uudistettava.
EnglishI have experienced some difficulties with the rules laid down by the Bureau of our Parliament.
Parlamentin puhemiehistön laatimat säännöt aiheuttivat jonkin verran harmeja.
EnglishThe other part of the problem is that some of the rules are mindless in the first place.
Ongelman toinen osa on se, että jotkin näistä säännöistä ovat alun alkaenkin järjettömiä.
EnglishSome basic rules to control arms exports could provide a solution.
Vähimmäissäännöt aseviennin vastaisessa taistelussa voisivat ratkaista asian.
EnglishThat is why we need to lay down some ground rules for these renewable sources of energy.
Tarvitsemme siksi uusiutuvia energialähteitä koskevat kehysehdot.
EnglishI also have some additional questions: What rules are going to apply?
Minulla on vielä muutama lisäkysymys: mitä sääntöjä tulee noudattaa?
EnglishWe need to take some fundamental rules into account, both outside and inside Parliament.
Meidän on otettava huomioon joitakin perussääntöjä sekä täällä parlamentissa että sen ulkopuolella.
EnglishI would rather keep it inside the treaty and lay down some very clear rules for it.
Minusta on parempi olla perustamissopimuksen sisällä ja minusta on parempi, että asiasta on selvät säännöt.
EnglishThere cannot be some rules for the larger countries and other rules for smaller countries.
Suurille valtioille ei voi olla eri sääntöjä kuin pienille.
EnglishI believe that amongst all of us we have established some ground rules.
Mielestäni olemme sopineet kaikkien kesken pelisäännöistä.
EnglishProviding them allows the Commission to set up some rules.
Lisämäärärahojen toimittaminen antaa komissiolle mahdollisuuden asettaa joitakin sääntöjä.
EnglishIrrespective of this uncertainty, there are some rules in the field.
Tästä epävarmuudesta huolimatta alalla on joitakin sääntöjä.
EnglishSome procedures and rules are still too complex and, probably for this reason, inefficient.
Jotkin menettelyt ja säännöt ovat edelleen liian monimutkaisia ja todennäköisesti juuri siksi tehottomia.
EnglishLet us be honest: to have open economies, we need some rules.
Olkaamme rehellisiä: avoimet taloudet edellyttävät sääntöjä.
EnglishI am pleased that Mr Lamy says that we are going to have some real action on rules of origin.
Olen iloinen siitä, että komission jäsenen Lamyn mukaan nyt ryhdytään tositoimiin alkuperäsääntöjen osalta.
EnglishWe do, however, have some very clear rules, and we must insist vigorously on their observance.
Meillä on kuitenkin eräitä täysin selkeitä sääntöjä, ja meidän on vaadittava tiukasti niiden noudattamista.
EnglishThere are some interinstitutional rules which must be respected.
On noudatettava tiettyjä institutionaalisia sääntöjä.

Aprende otras palabras

English
  • some rules

Echa un vistazo al diccionario español-portugués de bab.la.