Cómo se dice "some time" en finlandés

EN

"some time" en finlandés

volume_up
some time {sustantivo}

EN some time
volume_up
{sustantivo}

some time
volume_up
jonkin aikaa {sustantivo}
I believe we in this Parliament have been united on that for quite some time.
Olemme täällä parlamentissa olleet mielestäni yksimielisiä siitä jo jonkin aikaa.
The sports movement has been trying to tackle these problems for some time.
Urheilujärjestöt ovat jo jonkin aikaa yrittäneet ratkaista näitä ongelmia.
Immigration stopped being a purely national question some time ago.
Maahanmuutto lakkasi jonkin aikaa sitten olemasta pelkästään kansallinen kysymys.

Traducciones similares para some time en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
time sustantivo
to time verbo

Ejemplos de uso para "some time" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
On jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
EnglishSadly, it is something that we shall all have to deal with for some time to come.
Kyse on valitettavasti ilmiöstä, jonka kanssa me kaikki joudumme vielä tekemisiin.
EnglishIn addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Lisäksi 17 prosenttia suunnittelee työskentelevänsä ulkomailla tulevaisuudessa.
EnglishI think that the Commission has already been working on this matter for some time.
Lisäksi olen sitä mieltä, että komissio on työstänyt tätä aihetta jo varsin kauan.
EnglishI cannot in all honesty complain because he spoke for some considerable time.
En voi rehellisesti sanottuna protestoida sitä vastaan, että hän puhui pitkään.
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Toivon, että ministeri käyttää jonkin verran aikaa juuri tämän asian seuraamiseen.
EnglishSecondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.
Toiseksi on todettava, että tiedämme vähemmän kuin jokin aika sitten luulimme.
EnglishThese questions took some considerable time in the discussions in our meeting.
Nämä kysymykset veivät huomattavan osan ajasta kokouksessa käydyissä keskusteluissa.
EnglishCan I request that we have some other time to ask the Commissioner questions?
Voinko pyytää, että voimme joskus toistekin esittää komission jäsenelle kysymyksiä?
EnglishCould we please, at some time, have an estimate of the loss of revenue in those zones?
Voisimmeko jossain vaiheessa saada arvion näiden alueiden menetetyistä tuloista?
EnglishSome time ago, I was given the opportunity to look into this matter more deeply.
. (NL) Minulla oli jokin aika sitten mahdollisuus tarkastella lähemmin koko tätä asiaa.
EnglishFor some time now, a magic word has appeared in all the documents: flexibility.
Jo pitkään kaikissa asiakirjoissa on esiintynyt maaginen sana: joustavuus.
EnglishIf possible, however, I will try to save some time at the end of the debate.
Koetan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan säästää vastaavan ajan keskustelun lopusta.
EnglishSome time ago we debated and adopted the addition of bits of wood to wine.
Jokin aika sitten keskusteltiin ja hyväksyttiin puupalojen lisääminen viiniin.
EnglishMost of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
Useimmilla on ollut joskus työtä, mutta yleensä tilapäisiä ja epävarmoja työpaikkoja.
EnglishI said this before some time ago, when we spoke to Mr Marty in the committee.
Sanoin tämän aiemmin jokin aika sitten, kun puhuimme Dick Martyn kanssa valiokunnassa.
EnglishI think, Mr President, that I have saved some time as it is already evening.
Arvoisa puhemies, olen tainnut säästää jonkin verran aikaa, kun on jo ilta.
English(PL) Mr President, fiscal fraud has been a global problem for some time now.
(PL) Arvoisa puhemies, veropetokset ovat olleet kokonaisvaltainen ongelma jo pitkään.
EnglishThe President has saved me some time by already enumerating the professions concerned.
Puhemies lahjoitti minulle lisää puheaikaa luettelemalla jo mainitut ammatit.
EnglishMr Marín, I have not seen so brief a statement for some time in this House.
Herra Marín, en ole pitkään aikaan kuullut noin lyhyttä julkilausumaa tässä salissa.