Cómo se dice "somewhat" en finlandés

EN

"somewhat" en finlandés

EN somewhat
volume_up
{adverbio}

somewhat
Another issue, which is somewhat problematic, is that of intermediate storage.
Toinen jonkin verran ongelmia aiheuttava kysymys liittyy välivarastointiin.
I was even somewhat surprised by the scale of the industry's undertaking.
Olin jopa jonkin verran yllättynyt autoteollisuudessa tehdystä edistysaskeleesta.
That is going to be somewhat more complicated than people imagined at first sight.
Tämä tulee olemaan jonkin verran monimutkaisempaa kuin alun perin kuviteltiin.
somewhat (también: to some extent)
The adopted amendments somewhat improve the Council's proposal.
Hyväksytyillä tarkistuksilla parannetaan jossain määrin neuvoston ehdotusta.
Perhaps it is somewhat misleading to point the finger at one particular type of net.
On ehkä jossain määrin harhaanjohtavaa osoittaa sormella yksittäistä verkkotyyppiä.
We should at least admit that the whole thing is making us somewhat breathless.
Meidän pitäisi myöntää, että voimamme alkavat jossain määrin loppua.

Sinónimos (inglés) para "somewhat":

somewhat

Ejemplos de uso para "somewhat" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt became clear quite early on that opinions in this House are somewhat divided.
Melko varhaisessa vaiheessa ilmeni, että mielipiteet parlamentissa jakaantuvat.
EnglishI very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
Valitan tätä syvästi, ehkä meidän pitää olla seuraavalla kerralla kielteisempiä.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
EnglishIt is my impression that this will not happen, and this disappoints me somewhat.
Käsitykseni mukaan näin ei aiota tehdä, minkä vuoksi olen jokseenkin pettynyt.
EnglishI find it somewhat strange that I heard so late about the report being withdrawn.
On hieman erikoista, että sain kuulla mietinnön poistamisesta vasta näin myöhään.
EnglishMember States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan kovin innokkaita tekemään mitään tämän hyväksi.
EnglishIt seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.
Minusta vaikuttaa siltä, että tämä asia on sekoitettu aiemmissa puheenvuoroissa.
EnglishOf course, the term 'European economic policy' which we use is somewhat misleading.
Käyttämämme termi "Euroopan talouspolitiikka" on tietysti hieman harhaanjohtava.
EnglishI understand that my long reply was somewhat too comprehensive for Mr Gahrton.
Ymmärrän, että monisanainen vastaukseni oli hieman liian laaja jäsen Gahrtonille.
EnglishIt brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
Se vie väliaikaiseen päätökseen seikkailun, joka on ollut jokseenkin onneton.
EnglishMay I thank the Council for its reply, even if I think it was somewhat negative.
Saan kiittää neuvostoa vastauksesta, vaikka se olikin mielestäni kielteinen.
EnglishMr Haarder somewhat overestimates my ministerial capacities for tax recovery.
Herra Haarder hieman yliarvioi mahdollisuuksiani verojen perintään ministerinä.
EnglishWith an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
Kun inflaatioaste on 20 %, 7 %: n kasvuprosentti tuntuu melko vaatimattomalta.
EnglishSuch training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
Koulutuskysymys on jäänyt vähälle huomiolle etenkin uusissa jäsenvaltioissa.
EnglishI am somewhat concerned by the political situation in this State, Madam President.
Arvoisa puhemies, kyseisen maan poliittinen tilanne huolestuttaa minua melkoisesti.
EnglishI will limit myself to two comments which are somewhat more general and political.
Esitän vain kaksi kommenttia, jotka ovat hieman yleisempiä ja poliittisempia.
English5:42 The first is sort of the restoration idea, and it's somewhat intuitive.
5:42 Ensimmäisessä on kyse palautumisesta, mikä kuulostaa aika intuitiiviselta.
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
Tätä taustaa vasten kuninkaan selitykset näyttävät jokseenkin epäuskottavilta.
EnglishUnfortunately, the Commission adopted a somewhat hesitant approach to this programme.
Valitettavasti komissio on ryhtynyt käsittelemään tätä ohjelmaa hitaanlaisesti.
EnglishParliament has always therefore been somewhat fearful of the ideology of comitology.
Siksi parlamentti on aina suhtautunut pienellä varauksella komitologiaideologiaan.