Cómo se dice "to stabilize" en finlandés

EN

"to stabilize" en finlandés

EN to stabilize
volume_up
{verbo}

to stabilize (también: to steady)
And our first responsibility is to stabilize the continent of Europe.
Meidän eurooppalaisten ensimmäinen velvollisuus on vakauttaa tilanne omassa maanosassamme.
The country has found relative peace and is trying to stabilize its economy in the wake of a huge scandal and it is also trying to stabilize its international relations.
Maa on löytänyt asiaankuuluvan rauhan, se yrittää vakauttaa taloutensa erään suuren skandaalin jälkeen ja se yrittää vakauttaa kansainväliset suhteensa.
It will improve the operation of the single market and stabilize the EU economy, particularly where there is turbulence in the global financial markets.
Se parantaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja vakauttaa EU: n taloutta, erityisesti siellä, missä maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla esiintyy levottomuutta.
to stabilize (también: to calm, to calm down, to placate, to quell)
to stabilize (también: to normalize)
to stabilize
to stabilize

Ejemplos de uso para "to stabilize" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat would be the best thing to help the British economy and help stabilize Europe.
Se olisi paras keino Britannian talouden auttamiseksi ja Euroopan vakauttamiseksi.
EnglishHow do you stabilize those huge molecules that seem to be viable?
Kuinka pitää koossa nuo valtavat molekyylit, jotka vaikuttivat mahdollisilta?
EnglishMy second question was whether measures are envisaged to stabilize the currency in Laos.
Toinen kysymykseni on, onko Laosin valuutan vakauttamiseksi otettu käyttöön toimenpiteitä.
EnglishNor should the efforts to stabilize public finance be relaxed.
Pyrkimykset julkisen rahoituksen tervehdyttämiseksi eivät myöskään saa höllentyä.
EnglishI believe we need to develop joint mechanisms to stabilize the situation there.
Uskon, että kyse on työvälineiden kehittämisestä yhdessä, jotta tilanne siellä saataisiin vakaaksi.
EnglishAll the good work that has been done by Fados Nanos in Albania to stabilize his country will be lost.
Tämän myötä kaikki Fatos Nanosin Albaniassa tekemä hyvä työ maan vakauttamiseksi valuu tyhjiin.
EnglishThis makes it harder rather than easier for Armenia and Georgia to stabilize their debt burden.
Tällä tavalla Armenian ja Georgian on pikemminkin vaikeampi kuin helpompi päästä eroon velkataakoistaan.
EnglishMilitary operations are necessary, but they are not a sufficient requirement to stabilize Afghanistan.
Sotilaalliset operaatiot ovat tarpeen, mutta ne eivät ole riittävä edellytys Afganistanin vakauttamiseksi.
EnglishUntil now there has been no design acceptable to all the parties to stabilize this structure.
Tähän mennessä ei ole löytynyt sellaista suunnitelmaa, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä tämän rakenteen vakauttamiseksi.
EnglishI would like to draw the attention of this House to how important it is to stabilize the situation in the Balkans.
Haluaisin kiinnittää parlamentin huomion siihen, että on tärkeää saada tilanne Balkanin alueella vakautumaan.
EnglishThe proposal is only to introduce no new customs duties but to stabilize the situation as it is today.
Ehdotus muodostuukin vain siitä, että käyttöön ei otettaisi uusia tulleja, vaan tilanne vakautettaisiin nykyiseen tilanteeseen.
EnglishIts proposal for generous funding to stabilize the beef sector is something that I, personally, oppose.
Henkilökohtaisesti en ole samaa mieltä komission kanssa naudanlihasektorin vakauttamiseksi myönnetystä avokätisestä rahoituksesta.
EnglishWe're arguing from a mathematical standpoint that the learning of language material may slow down when our distributions stabilize.
Matemaattisista lähtökohdista väitämme, että kieliaineksen oppiminen voi hidastua, äännejakaumien vakiintuessa.
EnglishYou don't stabilize the individual; you stabilize the template, the thing that carries information, and you allow the template to copy itself.
Ei vakautetakaan yksilöä; vakautetaan malli, informaatiota kuljettava osa, ja annetaan mallin kopioitua.
EnglishWe will not be able to manage the environment and avoid the terrible climate crisis if we don't stabilize the world population.
Emme pysty hoitamaan ympäristöä ja välttämään vakavaa ilmastonmuutosta, ellemme saa maailman väestönkasvua vakiintumaan.
EnglishEconomic developments in Europe in recent years have shown that it is possible for the nations of Europe to stabilize their economies.
Viime vuosien taloudellinen kehitys Euroopassa on osoittanut, että Euroopan maat pystyvät vakauttamaan taloutensa.
EnglishIt should stabilize by the year 2005, with the exception of lung cancer, the only type of cancer that is on the increase.
Kehityksen pitäisi vakiintua vuoteen 2005 mennessä, lukuun ottamatta keuhkosyöpää, joka on ainoa edelleen lisääntyvä syöpälaji.
EnglishWe hope that these two large institutions will cooperate to stabilize the international money system and the global economy.
Toivomme, että nämä kaksi mahtavaa elintä toimisivat yhdessä kansainvälisen valuuttajärjestelmän ja maailmantalouden vakauttamiseksi.
EnglishThis imbalance, if we want to stabilize climate, means that we must reduce CO2 from 391 ppm, parts per million, back to 350 ppm.
Tämä epätasapaino, ilmaston tasapainoon pyrittäessä, tarkoittaa pakkoa vähentää CO2:ta 391 miljoonasosasta (ppm) takaisin 350 miljoonasosaan.
EnglishThis would also help to stabilize the situation in the world market, which in turn would benefit those countries that are weakest in terms of agricultural production.
Se vaikuttaisi myös maailmanmarkkinoiden vakauteen, mikä puolestaan auttaa maataloustuotannon heikoimpia maita.