Cómo se dice "stall" en finlandés

EN

"stall" en finlandés

volume_up
stall {sustantivo}

EN stall
volume_up
{sustantivo}

stall (también: hold-up, abode)
volume_up
viivytys {sustantivo}
stall (también: booth, box, hut, stand)
volume_up
koju {sustantivo}
stall (también: booth)
volume_up
myyntikoju {sustantivo}
stall (también: parquet)
volume_up
permanto {sustantivo}
stall (también: convenience store, kiosk)
volume_up
kioski {sustantivo}
stall
volume_up
pilttuu {sustantivo}
stall
volume_up
suihkukaappi {sustantivo}
stall
volume_up
sakkaus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "stall" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishExisting programmes will stall before they are transformed into new programmes.
Olemassa olevat ohjelmat keskeytyvät ennen kuin ne muutetaan uusiksi ohjelmiksi.
EnglishA separate scheme would be counterproductive and would stall the growth in air transport.
Erillisellä järjestelmällä olisi kielteisiä vaikutuksia, ja se tyrehdyttäisi ilmailualan kasvun.
EnglishThe Commission has set out its stall on the scale of the problem.
Komissio on ilmaissut vakaan käsityksensä ongelman laajuudesta.
EnglishI find it totally irresponsible and no longer acceptable for you to stall us like this!
Minä pidän tällaista toimintaa täysin vastuuttomana enkä hyväksy sitä, että annatte meidän odottaa tällä tavoin!
EnglishIt is quite absurd for certain Member States to stall the modest multiannual programme for tourism.
On aivan järjetöntä, että tietyt jäsenvaltiot viivyttävät vaatimatonta monivuotista matkailuohjelmaa.
EnglishIn many cases the commitments made in Council have been allowed to stall at the transposition stage.
Useissa tapauksissa neuvostossa tehtyjen sitoumusten toteuttamista on lykätty täytäntöönpanovaiheessa.
EnglishMicrolights have small engines, air stall speeds as low as 35 knots and limited weight.
Ultrakevyiden lentokoneiden moottorit ovat pieniä, niillä on alhainen sakkausnopeus, alle 35 solmua, ja rajallinen paino.
EnglishIt would be an embarrassment for the EU if this project were to stall or fail due to lack of financial backing.
Olisi nolo tilanne EU:lle, jos tämä hanke viivästyisi tai epäonnistuisi riittämättömän rahoituksen vuoksi.
EnglishHe set out a political stall where he could; he did not answer questions he was unable to answer.
Hän esitteli poliittisen linjauksensa, kun se oli mahdollista, eikä vastannut kysymyksiin, joihin hän ei osannut vastata.
EnglishWe know that meat production begins in the stall.
Me tiedämme, että lihantuotanto alkaa navetasta.
EnglishI think that right now, the first thing to do is to begin setting out our stall and recognise the Libyan National Council.
Minun mielestäni juuri nyt ensimmäinen tehtävä asia on välttelyn lopettaminen ja Libyan kansallisen neuvoston tunnustaminen.
EnglishConsequently, the Community will soon stall. The chances of creating the social Europe we sorely need will therefore be reduced.
Yhteisö on niin ollen kohta umpikujassa, ja mahdollisuudet luoda se sosiaalinen Eurooppa, jota niin kipeästi tarvitsemme, pienenevät.
EnglishIt is also a recognizedd fact that if farmers ensure good stall hygiene, using growth agents is totally unnecessary.
Lisäksi tunnettu tosiasia on, että jos maanviljelijä huolehtii hyvästä tallihygieniasta, kasvua edistävien aineiden käyttö on täysin tarpeetonta.
EnglishFrankly the Convention is staggering and may stall completely should the Feira Council fail to bring a fresh stimulus.
Suoraan sanottuna perustuslain laatiminen kompastelee pahasti ja saattaa keskeytyä kokonaan, jollei Feiran Eurooppa-neuvostossa saada siihen uutta potkua.
EnglishWithout better security, reconstruction will certainly stall, and we will find ourselves struggling to hold open and credible elections.
Ellei turvallisuus parane, jälleenrakennus eittämättä pysähtyy, ja löydämme itsemme taistelemasta avoimien ja uskottavien vaalien puolesta.
EnglishThere was a case where someone fled to the United Kingdom from France and managed to stall his extradition back to France for the crime of terrorism.
Yksi esimerkki tästä on tapaus, jossa henkilö pakeni Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Ranskasta ja onnistui lykkäämään karkotustaan takaisin Ranskaan.
EnglishIf the owner of an ice-cream stall or hardware shop were to do his accounts in the same way, it would be unlawful and lead to legal action by the tax office.
Jos jäätelökioskin tai rautakaupan omistajan kirjanpito olisi tällaista, sitä pidettäisiin laittomana ja verovirasto ryhtyisi oikeustoimiin.
EnglishWe welcome the fact that MEPs have clearly set out their stall to this end ahead of the forthcoming debate on the future financing of the EU.
Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat selvästi osoittaneet päättäväisyytensä tässä asiassa ennen tulevaa keskustelua EU:n rahoituksesta.
EnglishAs a result, two fraught days were spent in Copenhagen negotiating a financial package, with divisions at one stage threatening to stall proceedings.
Tämän seurauksena Kööpenhaminassa neuvoteltiin kaksi tukalaa päivää rahoituspaketista. Yhdessä vaiheessa prosessi oli vaarassa viivästyä erimielisyyksien vuoksi.
EnglishIf we sit back and allow Member States to stall on the current directive, by not putting pressure on them through a new directive, we would be making a grave mistake.
Jos seisomme kädet ristissä ja annamme jäsenvaltioiden hidastella nykyisen direktiivin täytäntöönpanossa siten, ettemme painosta niitä uuden direktiivin avulla, teemme suuren virheen.