EN stamp
volume_up
{sustantivo}

stamp (también: hallmark, imprint, label, colour)
volume_up
leima {sustantivo}
In their structure, content and conditions of implementation, the specific programmes will bear the stamp of this Parliament.
Erityisohjelmien rakenteessa, sisällössä ja toteuttamisedellytyksissä tulee olemaan parlamentin leima.
This would be a gesture for peace and what gesture could better stamp Europe’s identity on the world stage?
Mikä olisi parempi tapa lyödä eurooppalainen leima maailman tapahtumiin kuin tämä rauhan ele?
This would have resulted in a stamp being placed in his passport showing that he had been refused entry to the EU.
Tämä johtaisi siihen, että hänen passiinsa lyödään leima, josta käy ilmi, että häneltä on evätty pääsy EU:n alueelle.
stamp (también: die)
volume_up
leimasin {sustantivo}
stamp
volume_up
polkaisu {sustantivo}
stamp
volume_up
leimamerkki {sustantivo}
stamp
volume_up
koristemerkki {sustantivo}

Ejemplos de uso para "stamp" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
Konservatiivipuolue haluaa auttaa tekemään palkkaerosta kerta kaikkiaan lopun.
EnglishI have not heard anyone say that the price of a stamp has gone down in Sweden.
En ole kuullut sanottavan, että postimerkkien hinnat ovat laskeneet Ruotsissa.
EnglishIn addition, the European Parliament was able to put its clear stamp on this regulation.
Lisäksi Euroopan parlamentin onnistui merkitä selkeä leimansa tähän asetukseen.
EnglishWe need to go to the root of the problem if we want to stamp out fraud.
Meidän on kitkettävä petokset juuriaan myöten, jos haluamme saada ne loppumaan.
EnglishWe cannot rubber-stamp the agreement before the proper conditions are created.
Näin emme voi toimia, vaan meidän on ensin luotava sopivat edellytykset.
EnglishNonetheless, society is proving to be unable to stamp out this scourge.
Yhteiskunta vaikuttaa kuitenkin olevan kykenemätön poistamaan tätä vitsausta.
EnglishIt is much better to talk about controlling the trade than to suggest we stamp it out.
On paljon parempi puhua kaupan valvonnasta kuin ehdottaa sen hävittämistä.
EnglishThe Union supported the government's efforts to stamp out the para-state.
Euroopan unioni tuki hallituksen toimia rinnakkaisvaltion lakkauttamiseksi.
EnglishWhat of a stamp of quality for foodstuffs free from genetic modification?
Entä missä viipyy geenimanipuloimattomien elintarvikkeiden hyväksymisleima?
EnglishIt is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
Tässä on nyt kyseessä se kuuluisa pennin korotus postimerkiltä tai ei korotusta lainkaan.
EnglishWe complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Me valitamme, että Valko-Venäjällä on heikko kumileimasinparlamentti, mutta katsokaa ympärillenne.
EnglishIn order to stamp out child pornography, we need a multi-disciplinary approach.
Lapsipornon torjunta vaatii siis monialaista lähestymistapaa.
EnglishOn all these points, the modernisation of Europe that has been undertaken bears Parliament's stamp.
Kaikilla näillä aloilla parlamentti on osallistunut yhteisön uudenaikaistamiseen.
EnglishWe need proper education and awareness-raising to stamp out violence and stereotypes.
Tarvitsemme asianmukaista kasvatusta ja valistusta väkivallan ja stereotypioiden poistamiseksi.
EnglishThe Commission is being called upon to rubber stamp the 18 projects submitted by the governments.
Komissiota pyydetään toimimaan kumileimasimena hallitusten esittämässä 18 hankkeessa.
EnglishThis communication bears the stamp of Commissioner Ferrero-Waldner.
Tässä tiedonannossa näkyy komission jäsen Ferrero-Walderin kädenjälki.
EnglishIn this regard, too, Parliament has put its stamp on the legislation in no uncertain terms.
Myös tältä osin parlamentti on lisännyt puumerkkinsä lainsäädäntöön täysin yksiselitteisesti.
EnglishOtherwise, Parliament will remain a rubber stamp, in budgetary terms, for the next seven years.
Muuten parlamentti pysyy talousarvion osalta pelkkänä kumileimasimena seuraavat 7 vuotta.
EnglishIt is the inadequacy of the measures being taken to stamp out this phenomenon that is to blame.
On syytettävä ilmiön poistamiseksi tehtyjen toimien riittämättömyyttä.
EnglishThe key is to stamp it out in the world if at all possible.
Keskeistä on tukahduttaa lintuinfluenssa maailmassa, jos se on mitenkään mahdollista.