EN start
volume_up
{sustantivo}

start (también: beginning, birth, commencement, genesis)
volume_up
alku {sustantivo}
Twenty per cent by 2020 was a start - but only a start.
Kaksikymmentä prosenttia vuoteen 2020 mennessä oli alku - mutta vasta alku.
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi, Bali on vain neuvotteluprosessin alku.
Amsterdam was the start of a new phase, not a continuation of the Maastricht phase.
Amsterdam on uuden vaiheen alku, se ei ole jatkoa Maastrichtille.
start (también: commencement, starting point, startup)
volume_up
aloitus {sustantivo}
Fulfilling the commitments that we have taken would be an excellent start.
Sitoumustemme täyttäminen olisi erinomainen aloitus.
On the start screen, scroll to Tasks, and then click sync.
Siirry Aloitus näytössä kohtaan Tehtävät ja valitse sitten Synkronoi.
On the start screen, click Now Playing + Queue, and then click View Queue.
Valitse aloitus näytössä Nyt toistettavana ja jono ja valitse Näytä jono.
start
volume_up
käynnistys {sustantivo}
The fast start-up setting doesn’t apply to Restart.
Nopea käynnistys -asetus ei koske uudelleenkäynnistystä.
Fast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Nopea käynnistys on asetus, jonka avulla tietokone käynnistyy nopeammin sammutuksen jälkeen.
Fast start-up is turned on by default in Windows.
Nopea käynnistys on oletusarvon mukaan käytössä Windowsissa.
start (también: departure, egress, takeoff, vacation)
volume_up
lähtö {sustantivo}
However, it was a starting point, not an end point.
Se oli kuitenkin vasta lähtö- eikä päätepiste.
Why, since we are talking about the public right to flight slots, do we not start to teach Alitalia, Air France and many other airlines to work?
Puhumme kansalaisten oikeudesta lentojen lähtö- ja saapumisaikoihin. Miksemme sitten ala opettaa Alitaliaa, Air Francea ja monia muita lentoyhtiöitä tekemään töitä?
start
start (también: startle, flinch)
volume_up
hätkähdys {sustantivo}
start (también: beginning)
volume_up
alkuaika {sustantivo}
We all know that the start of a multiannual programme is an important phase, and so for sheer reasons of time my first plea to the House is that we approve this agreement today.
Tiedämme kaikki, että alkuaika on monivuotisissa ohjelmissa tärkeä, ja haluan jo puhtaasti ajallisista syistä esittää ensimmäisen vetoomukseni: hyväksykäämme tämä sopimus tänään!
start
volume_up
startti {sustantivo}

Ejemplos de uso para "start" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Komission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Tässä hengessä toivotan aluksi kaikille Euroopan kansalaisille rauhaisaa mieltä.
EnglishBut there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
Merkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
EnglishLadies and gentlemen, it is neither the time nor the place to start this debate.
Hyvät kollegat, tämä ei ole oikea aika eikä paikka tämän keskustelun avaamiselle.
EnglishAnd once we have made progress, then we can start talking about what to do next.
Ja kun edistystä on tapahtunut, on aika puhua siitä, kuinka jatkossa menetellään.
EnglishThis rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
Kapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
EnglishIndeed the Commission has already made a start on that, which is to be welcomed.
Komissiohan on jo aloittanut toimet tässä asiassa, mihin pitäisi suhtautua ilolla.
EnglishMr President, I should like to start by considering two different scenarios.
   . Arvoisa puhemies, aloitan pohtimalla kahta erilaista tulevaisuudennäkymää.
EnglishI start by thanking the rapporteur for her remarks and for her work in committee.
Aloitan kiittämällä esittelijää hänen huomautuksistaan ja työstään valiokunnassa.
EnglishMr President, I would like to start by explaining exactly what we are discussing.
Arvoisa puhemies, haluan aluksi selittää, mistä me tarkkaan ottaen keskustelemme.
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Nämä jännitteet ja ongelmat on ratkaistava ennen liittymisneuvottelujen alkamista.
EnglishA new business owner may also be granted individual start-up money and training.
Uuden yrityksen omistaja voi saada henkilökohtaista starttirahaa ja koulutustukea.
EnglishOn the start screen, scroll to Pictures + Videos, and then click video library.
Siirry aloitusnäytössä kohtaan Kuvat ja videot ja valitse sitten videokirjasto.
EnglishClick Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
Valitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään %LocalAppData%Microsoft ja paina Enter.
EnglishFor us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
Meille se ei ollut vain vapautuksen päivä, vaan se merkitsi myös miehityksen alkua.
EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Napsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
EnglishMr President, I would like to start by congratulating you on your re-election.
Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin onnitella teitä siitä, että uusitte paikkanne.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to TV, and then click Search.
Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan TV ja valitse sitten Hae.
EnglishThis position must be made unequivocally clear before the negotiations start.
Tämä kanta on tehtävä yksiselitteisen selväksi ennen neuvottelujen aloittamista.