Cómo se dice "stem cell" en finlandés

EN

"stem cell" en finlandés

volume_up
stem cell {sustantivo}

EN stem cell
volume_up
{sustantivo}

stem cell
volume_up
kantasolu {sustantivo}
This is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Tässä on kantasolu, jonka olemme kehittäneet täällä Oxfordissa alkion kantasolusta.

Ejemplos de uso para "stem cell" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor this reason EU funding must in future be targeted at stem cell research.
Tästä syystä EU-rahoitusta tulee jatkossakin suunnata kantasolututkimukselle.
EnglishWe all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
Tunnemme kaikki ihmisiä, joiden elämä voisi muuttua kantasolututkimuksen ansiosta.
EnglishMost of the stem cell lines listed in the NIH register come from Sweden.
Useimmat NIH:n rekisterissä luetellut kantasolulinjat ovat peräisin Ruotsista.
EnglishThe European Union should not be funding embryonic stem cell research.
Euroopan unionin ei pidä rahoittaa alkion kantasoluilla tehtävää tutkimusta.
EnglishI myself believe that there are alternatives to embryonic stem cell research.
Oman käsitykseni mukaan on olemassa vaihtoehtoja alkion kantasoluja käyttävälle tutkimukselle.
EnglishEmbryo stem cell research is prohibited in many Member States.
Alkioilla suoritettava kantasolututkimus on kiellettyjä useissa jäsenvaltioissa.
EnglishMr President, this amendment has nothing to do with stem cell research.
Arvoisa puhemies, tällä tarkistuksella ei ole mitään tekemistä kantasolututkimuksen kanssa.
EnglishThere are currently quite a lot of difficulties regarding the issue of stem cell research.
Kantasolututkimukseen liittyy tällä hetkellä melko paljon vaikeuksia.
EnglishIn 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
Vuonna 2006 hän kritisoi tutkijoita, jotka tutkivat kantasoluja.
English   Mr President, I voted today to reject restrictions on embryo stem cell research.
   Arvoisa puhemies, äänestin tänään alkion kantasoluja käyttävän tutkimuksen rajoittamista vastaan.
EnglishWe believe that the exploration of other forms of stem cell, and indeed comparisons, are essential.
Katsomme, että muiden kantasolumuotojen tutkiminen ja vertaileminen on välttämätöntä.
EnglishAs for stem cell research, I take a reserved and conscientious line.
Kantasolututkimukseen suhtaudun varauksellisesti ja varovaisesti.
EnglishThis would mean that there would be no need to make stem cell chains from human embryos after all.
Tämä tarkoittaisi sitä, että ihmisalkioista ei tarvitsisi sittenkään tehdä kantasolulinjoja.
EnglishNow, that is in fact the question posed by stem cell research.
Juuri se onkin kantasoluja käyttävän tutkimuksen herättämä kysymys.
EnglishThey are not proven as yet, at any rate not in the field of embryonic stem cell research.
Toistaiseksi niitä ei ole voitu vielä toteuttaa, ei ainakaan alkioiden kantasolujen tutkimuksen alalla.
EnglishWhen it comes to stem cell research, I am, in principle, against research that consumes embryos.
Mitä tulee kantasolujen tutkimukseen, vastustan ehdottomasti ihmisalkioita kuluttavaa tutkimusta.
EnglishCommissioner, we would like to thank you very much for the statement on stem cell research.
Arvoisa komission jäsen, haluamme kiittää teitä suuresti kantasolututkimusta koskevasta lausunnostanne.
EnglishThe issue that has generated the greatest number of problems is stem cell research.
Kantasolututkimus on aiheuttanut eniten ongelmia.
EnglishEmbryonic stem cell research also involves the destruction of embryos.
Alkioiden kantasolujen tutkimuskin tuhoaa alkioita.
EnglishI also expect that the plan will include a reassessment of priorities in the area of stem cell research.
Odotan myös, että suunnitelmaan sisältyy uudelleenarviointi kantasolututkimuksen painopisteistä.