Cómo se dice "stepwise" en finlandés

EN

"stepwise" en finlandés

stepwise
Se ha informado al equipo bab.la de que falta la traducción de "stepwise".

Ejemplos de uso para "stepwise" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishConcerning the registers, both Parliament and the Council agree on a stepwise approach.
Rekisterien suhteen sekä parlamentti että neuvosto olivat samaa mieltä asteittaisesta lähestymistavasta.
EnglishThe Commission should not, for example, take a stepwise jump from 350 grammes to, as some have suggested, as low as 50 grammes.
Komissio ei saisi esimerkiksi hypätä 350 grammasta niinkin alas kuin 50 grammaan, kuten jotkut ovat ehdottaneet, vaan päinvastoin, komission on edettävä hillitymmin.
EnglishThe first is that the report, "stresses that such methodology needs a gradual and step-wise implementation based on transparency and sufficient information."
Ensimmäinen on se, että mietinnössä "korostetaan, että kyseinen menetelmä edellyttää avoimuuteen ja riittävään tiedonsaantiin perustuvaa vaiheittaista ja asteittaista täytäntöönpanoa".
EnglishThe Monnet method means in this case the folly of wholesale, stepwise deregulation without any reliable study being carried out beforehand on the consequences of such a policy.
Monnet'n menetelmä tarkoittaa, että kaikki sääntely puretaan asteittain ilman, että teetetään ennalta mitään kunnollista tutkimusta tällaisen politiikan seurauksista.

Aprende otras palabras

English
  • stepwise

Además bab.la te proporciona el diccionario francés-español para más traducciones.