Cómo se dice "to subvert" en finlandés

EN

"to subvert" en finlandés

EN to subvert
volume_up
{verbo}

to subvert (también: to confute, to defeat, to disprove, to override)
We do not want to subvert the constitutional framework of Europe.
Emme halua kumota Euroopan perustuslaillista kehystä.
Mr Vidal-Quadras said that the party I represent, and I myself, want to subvert the Spanish Constitution.
Jäsen Vidal-Quadras sanoi, että puolueeni ja minä haluamme kumota Espanjan perustuslain.
to subvert (también: to defeat, to demolish, to down, to quash)
No commander of any army has the right to take any law into his own hands and subvert the course of democracy.
Minkään armeijan komentajalla ei ole oikeutta ottaa lakia omiin käsiinsä ja kukistaa demokratiaa.

Ejemplos de uso para "to subvert" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is an attempt to subvert democracy and filibuster to a degree which is ludicrous.
Näin yritetään heikentää demokratiaa ja viivyttää asian käsittelyä täysin naurettavalla tavalla.
EnglishWe condemn anyone who uses violence to subvert political processes.
Tuomitsemme kaikki, jotka käyttävät väkivaltaa poliittisten prosessien tukahduttamiseen.
EnglishThis would subvert the convention and it would be an insult to this Parliament.
Tämä kaataisi valmistelukunnan ja loukkaisi parlamenttia.
EnglishThen Ecofin tries to subvert the package on the financial system.
Lisäksi Ecofin-neuvosto yrittää kaataa rahoitusjärjestelmäpaketin.
EnglishThe main person to subvert this concept, from a semantic point of view, is called Antonio Di Pietro.
Päähenkilö kaatamisen taustalla on semanttisesta näkökulmasta katsottuna Antonio Di Pietro.
EnglishThey have found a previously unknown pathway by which radiation can subvert living cells.
He ovat löytäneet aiemmin tuntemattoman reaktiosarjan, jonka kautta säteily voi turmella eläviä soluja.
EnglishWhy, under the pretext of 'simplification' , has it actually been attempted to subvert the 1973 directive?
Miksi "yksinkertaistamisen" varjolla ryhdytään tosiasiassa kumoamaan vuoden 1973 direktiiviä?
EnglishThe EU should not try by thuggish pressure to subvert South Africa's position in what are multilateral negotiations.
EU ei saisi roistomaisesti painostaa Etelä-Afrikkaa muuttamaan kantaansa monenvälisissä neuvotteluissa.
EnglishHowever, this should not be seen as an attempt to subvert or subjugate the systems operating within the various Member States of the EU.
Tätä ei pidä kuitenkaan nähdä yrityksenä lakkauttaa tai alistaa EU:n jäsenvaltioissa toimivia järjestelmiä.
English- from the blessing given to the so-called ‘European constitution’ which would further subvert Portugal’s sovereignty and independence,
– niin sanotun Euroopan perustuslain hyväksyminen, joka edelleen vähentäisi Portugalin itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä
EnglishThe subject matter was not controversial and there were no amendments during the plenary session that could subvert the report's basic content.
Asia ei ollut kiistanalainen, eikä täysistunnossa tehty tarkistuksia, jotka voisivat heikentää mietinnön perussisältöä.
EnglishThe time has come to condemn the attempts by ex-President Gbagbo and his supporters to violently subvert the wish of the Ivorian people.
On aika tuomita entisen presidentin Gbagbon ja hänen tukijoidensa yritykset ohittaa Norsunluurannikon kansan tahto väkivalloin.
EnglishI am, therefore, afraid that there is a desire to subvert the rule of law and that this is precisely what we are doing as a result of this ambiguity.
Pelkäänkin, että oikeusvaltiota halutaan horjuttaa ja että tämän epäselvyyden vuoksi me olemme tekemässä juuri niin.
EnglishU, which subvert the rights of the workers for the benefit of the monopolies.
Mietinnössä hyväksytään ruohonjuuritason vastaiset EU:n toimintatavat, joissa työntekijöiden oikeuksia heikennetään monopolien hyväksi.
EnglishYet too often, it is the accusers who subvert these values - and thus the very idea of what it means to be a citizen of the European Union.
Kuitenkin aivan liian usein nämä syyttäjät vääristävät näitä arvoja - ja nimenomaan ajatusta siitä, mitä merkitsee olla Euroopan unionin kansalainen.
EnglishDo not, however, expect us to help subvert this concept and turn it into something it is not: a euphemism for blocking entry.
Älkää kuitenkaan odottako meidän auttavan tämän käsitteen heikentämisessä ja muuttamisessa joksikin sellaiseksi, mitä se ei ole: kiertoilmaukseksi laajentumisen estämiselle.
EnglishI think its current manifestation aims to subvert the humanitarian values of equality, whether it be between gender, religion or nationality.
Mielestäni sen nykyisillä ilmenemismuodoilla pyritään vesittämään tasa-arvon humanitaarisia arvoja, liittyivätpä ne sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen.
EnglishIt has enormous resources and access to the latest technology, which it can use to subvert democracy and for the purposes of money laundering and fraud.
Järjestäytyneillä rikollisilla on valtavat resurssit ja pääsy viimeisimpään teknologiaan, jota he voivat käyttää demokratian heikentämiseen, rahanpesuun ja petokseen.
English. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, viime kuussa tunnettu kirjailija ja poliittinen aktivisti Liu Xiaobao tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen "kiihottamisesta valtiovaltaa vastaan".