Cómo se dice "sum" en finlandés

EN

"sum" en finlandés

volume_up
sum {sustantivo}

EN sum
volume_up
{sustantivo}

sum (también: figure, total)
volume_up
summa {sustantivo}
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Takavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
A sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
sum
volume_up
laskutehtävä {sustantivo}

Ejemplos de uso para "sum" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
Ihmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
EnglishIn this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
Tässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
EnglishIt would be arrogance to attempt to sum up the Copenhagen Summit in two minutes.
Olisi omahyväistä yrittää tiivistää Kööpenhaminan huippukokous kahteen minuuttiin.
EnglishTo sum up, this directive is important in that it does fill a gap, albeit partially.
Lyhyesti tämä direktiivi täyttää - vaikkakin osittain - erään merkittävän aukon.
EnglishThe result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Tulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Yhteenvetona totean, etten tunne myötämielisyyttä tätä direktiiviä kohtaan.
EnglishFor the programme in question, the sum at current prices amounts to EUR 400 million.
Kyseessä olevan ohjelman osalta määräraha on 400 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
EnglishFor the programme in question, the sum at current prices amounts to EUR 215 million.
Kyseessä olevan ohjelman osalta määräraha on 215 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
EnglishWe expect to dedicate a considerable sum to improving the healthcare system.
Terveydenhuoltojärjestelmän parantamiseen on määrä osoittaa huomattava määrä rahaa.
EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Lisäksi kannatetaan kertaluontoisia maksuja ja suurhankkeiden menojen nopeuttamista.
EnglishTo sum up: we think that this is an important step in the right direction.
Saanen esittää vielä yhteenvedon: meistä tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan.
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Tähän mennessä on ilman riittäviä tietoja jo maksettu 2,5 miljoonaa euroa.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
Maailmantalouden yhdentyminen osoittaa, ettei ole kyse nollasummapelistä.
EnglishThis will involve a very small sum, but it is really extremely important.
Tähän tarvitaan vain vähän varoja, mutta se on todellakin äärimmäisen tärkeää.
EnglishAmendment No 69, in line 04 03 03 03, is accepted with a sum of EUR 600 000.
Tarkistus 69, joka koskee kohtaa 04 03 03 03, hyväksytään, ja määrä on 600 000 euroa.
EnglishTo sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
Lyhyesti sanoen EU:n johto ilmeisesti vaatii Turkilta liikaa tässä asiassa.
EnglishShe wishes to ensure a minimum sum of EUR 21 million for this programme.
Jäsen Read haluaa varmistaa ohjelmalle vähintään 21 miljoonan euron määrärahat.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
Kun komissiota tarkastellaan kokonaisuutena, puutteiden summasta muodostuu plussaa.
EnglishFor the Youth in Action programme, the sum at current prices amounts to EUR 885 million.
Nuorisotoimintaohjelman osalta määräraha on 885 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
EnglishGiven these three considerations, we can sum this reform up as a disaster.
Kun otamme huomioon nämä kolme seikkaa, voimme havaita, että uudistus on katastrofi.