Cómo se dice "to think" en finlandés

EN

"to think" en finlandés

EN to think
volume_up
[thought|thought] {verbo}

It is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
On harhaanjohtavaa pitää monikielisyyttä kalliina ja tehottomana.
I think this could be seen as a condition for proceeding with negotiations.
Mielestäni sitä voitaisiin pitää ehtona neuvottelujen jatkamiselle.
We should think carefully about the decisions we take as a European Parliament.
Meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä päätöksiä me Euroopan parlamentissa teemme.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
There is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
On riittävästi syitä ajatella, ettei tämä tapahtunut sattumalta vaan suunnitellusti.
You probably think the picture on the left is male, the one on the right is female.
Saatat ajatella, että kuva vasemmalla esittää miestä, kuva oikealla naista.
We should think carefully about the decisions we take as a European Parliament.
Meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä päätöksiä me Euroopan parlamentissa teemme.
Suffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Tarvitsee vain miettiä Turkin EU-pyrkimysten mahdollista toteutumista.
And I think philosophers need to rethink their philosophy for awhile.
Mielestäni filosofien sopii miettiä filosofiaansa hetken aikaa uudelleen.
Does the Commission think this should be considered in Europe as well?
Pitäisikö komission mielestä Euroopassakin harkita sellaisen perustamista?
Maybe it is not too late to think about setting up a European electronic identity.
Ehkä ei ole liian myöhäistä harkita eurooppalaisen sähköisen identiteetin luomista.
I also think it is worth considering the possibility of including funds of hedge funds.
Myös vipurahastojen sisällyttämistä kannattaisi mielestäni harkita.
But we should not think that this is true only of Europe.
Meidän ei pidä kuitenkaan luulla, että tämä koskee ainoastaan Eurooppaa.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Jotkut tässä istuntosalissa olevista saattavat luulla, että oikeudenkäynti pidettiin venäjäksi.
In any event, it would be an illusion to think that history is made by laws.
Muutenkin olisi harhakuvitelma luulla, että oikeus luo historiaa.
to think (también: to reel, to wind)
to think (también: to suppose, to reckon)
But the Council would be wrong to think that that would be enough.
Mutta neuvosto on väärässä, jos se arvelee tämän riittävän.
At the same time, I think our European debate has to go further than that.
Samalla arvelen, että eurooppalaisen keskustelumme on mentävä pitemmälle.
But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
Mutta arvelen, että olemme samaa mieltä siitä, että teoria on yksi asia ja käytäntö toinen.
to think
to think
to think

Ejemplos de uso para "to think" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf you think of the way that President Clinton did it, it is not the same thing.
Jos ajattelette presidentti Clintonin tapaa toimia, kyse ei ole samasta asiasta.
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishPersonally I think that almost everything the report says is on the right track.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishI think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.
Mielestäni uuden komission on aloitettava työnsä hoitamalla kolme tärkeää asiaa.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishConsequently, I think that you will need to monitor the process very carefully.
Näin ollen olen sitä mieltä, että teidän on seurattava kehitystä hyvin tarkkaan.
EnglishI think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
Mielestäni tällaista aloitetta on tuettava, ja äänestin siksi mietinnön puolesta.
EnglishSo I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.
Niinpä ITERistä äänestäminen ja sopiminen hyödyttäisi mielestäni meitä kaikkia.
EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Meidän on mielestäni kunnioitettava - nimenomaan riippumattomia - toimielimiämme.
EnglishIt would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Asiaa auttaisi, jos voimme olettaa, että edistymme itse päästöjen vähentämisessä.
EnglishI think it should be "rearing and breeding' instead of "rearing and fattening' .
Luulen että "uppfödning och avel " tilalla tulisi olla "uppfödning och gödning" .
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Mielestäni se on tarpeen - pitkällä tähtäimellä - Unionin oikeutuksen kannalta.
EnglishThat is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Sen vuoksi British Aerospacen ja Marconin fuusio on mielestäni erittäin järkevä.
EnglishI therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
Olenkin eri mieltä niiden kanssa, joiden mielestä tämä asia "ei aiheuta huolta".
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Nähdäkseni parlamentilla ja meillä, sen jäsenillä, on kolme olennaista tehtävää.
EnglishI think it was the longest one-minute speech in the history of this Parliament.
Luulen, että nämä olivat pisimmät minuutin puheenvuorot parlamentin historiassa.
EnglishI think we have the common goal of getting it adopted before the end of December.
Mielestäni meillä on yhteinen tavoite saada päätös tehtyä ennen joulukuun loppua.
EnglishI think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Mielestäni meidän on otettava opiksemme aiemmista teollisista vallankumouksista.
EnglishI think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.
Uskon, että puolet Euroopan unionin onnettomuuksista tapahtuu kaupunkialueilla.