Cómo se dice "too much" en finlandés

EN

"too much" en finlandés

FI

EN too much
volume_up
{adverbio}

too much (también: excessively, overmuch)
volume_up
liikaa {adv.}
There is too much bellicose rhetoric and frankly, too much hullabaloo.
Käytetään liikaa sotaisaa retoriikkaa ja metelöidään liikaa.
We have too much centralism and too much conformity.
Meillä on liikaa keskusjohtoisuutta ja liikaa yhdenmukaistamista.
That is too much for people at vulnerable and desperate moments in their lives.
Tämä on liikaa herkässä ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville ihmisille.

Sinónimos (inglés) para "too much":

too much
English

Traducciones similares para too much en finlandés

too adverbio
much adverbio
Finnish

Ejemplos de uso para "too much" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Sri Lankan Government, too, has recently done much to crank up the conflict.
Myös Sri Lankan hallitus on hiljattaisilla toimillaan vain kiristänyt konfliktia.
EnglishThere is too much uncertainty, which certainly does not benefit the environment.
Epävarmuustekijöitä on liian paljon, eikä tämä tietenkään ole ympäristölle eduksi.
EnglishThe result of the vote is much too much liberalisation of the rules on advertising.
Äänestyksen tulos merkitsee mainonnan sääntöjen aivan liiallista vapauttamista.
EnglishWe could go on to discuss it further, but, of course, time is much too short.
Voisimme keskustella asiasta enemmänkin, mutta aikaa ei tietenkään ole tarpeeksi.
EnglishWe consider this to be a much too restrictive limit to set for this kind of support.
Mielestämme se on aivan liian ahdas raja asetettavaksi tämän tyyppiselle tuelle.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Ovatko varoitusetiketit ja televisiomainonnan aikarajoitukset liian paljon pyydetty?
EnglishI know only too well how much you thought of me during those difficult years.
Tiedän liiankin hyvin, kuinka paljon ajattelitte minua noina vaikeina vuosina.
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Tämä johtuu todennäköisesti epäröivästä politiikasta ja liiasta byrokratiasta.
EnglishIt's much, much too much sadness, much too much grief at far too slight a cause.
Se on aivan liian paljon apeutta, ihan liian paljon surua aivan liian pienestä syystä.
EnglishThere are too few rooms for visitors to assemble in, and there is too much queuing.
Vierailijoiden kokoontumishuoneita on liian vähän ja jonottaminen liiallista.
EnglishThe rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
Esittelijän mielestä laivanvarustajat maksavat liian paljon näistä sopimuksista.
EnglishDo not give yourselves too much credit because you will have to take the blame.
Unohtakaa kaikki kehumiset, sillä ne tulevat koitumaan oman päänne menoksi.
EnglishRegrettably, the threat of terrorism remains all too real in much of the region.
Valitettavasti terrorismin uhka on aivan liian todellinen suuressa osassa tätä aluetta.
EnglishThe Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.
Komission alkuperäinen ehdotus oli räätälöity liian pitkälti suuria yrityksiä varten.
English(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.
(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää jäsen Lullingia erittäin paljon.
EnglishI do not wish to bore you with too much technical information or too many figures.
En halua pitkästyttää teitä liian teknisillä tiedoilla tai lukuisilla numerotiedoilla.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
On tapahtunut liian paljon, jotta tämä voitaisiin olla ottamatta merkittävästi huomioon.
EnglishMuch too much of this travelling is taking place on the motorway or by air.
Aivan liian suuri osa tästä liikenteestä tapahtuu moottoriteillä tai ilmassa.
EnglishI urge him to set up this office without delay - we have already lost too much time.
Kehotan häntä perustamaan sen viipymättä - olemme menettäneet jo liian paljon aikaa.
EnglishJust right, you're creative, and yet you don't fall for too much baloney.
Oikea suhde tekee ihmisen luovaksi, mutta liialliseen hömppään sortumattomaksi.