Cómo se dice "torture" en finlandés

EN

"torture" en finlandés

volume_up
torture {sustantivo}
FI

EN torture
volume_up
{sustantivo}

torture (también: excruciation)
volume_up
kidutus {sustantivo}
Arrests, torture and executions of minors and women have increased.
Pidätykset, kidutus sekä alaikäisten ja naisten teloitukset ovat lisääntyneet.
There is an absolute prohibition on torture under international human rights instruments.
Kidutus on ehdottomasti kielletty kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä.
Abuses of human rights, torture and illegal deportation must be condemned in today's Europe.
Ihmisoikeusrikkomukset, kidutus ja laittomat karkotukset on tuomittava nyky-Euroopassa.

Sinónimos (inglés) para "torture":

torture

Ejemplos de uso para "torture" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
Salaisen palvelun on nyt helpompi käyttää kidutusta joutumatta siitä vastuuseen.
EnglishFor example, people allegedly responsible for torture will be brought to trial.
Esimerkiksi ne, joita pidetään vastuussa kidutuksesta, asetetaan syytteeseen.
EnglishJust a few years ago there were particularly cruel cases of torture in Kosovo.
Esimerkiksi itäisen Keski-Eurooppan osalta tilanne on onneksi kuitenkin parantunut.
EnglishSyria must be persuaded to ratify the convention banning the torture of prisoners.
Syyria on taivuteltava vahvistamaan vankien kidutuksen kieltävä yleissopimus.
EnglishThis is also an instrument that keeps the public aware of the issue of torture.
Voimme tukea kuntoutuskeskuksia, joiden avulla kansa pidetään tietoisena kidutuksesta.
EnglishThe other form of torture quite clearly seeks to destroy and break people.
Toista kidutusmuotoa käytetään selvästikin ihmisten tuhoamiseksi ja murtamiseksi.
EnglishThe testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Kidutuksen uhrin todistajanlausunto on usein oikeustapauksen ainoa näyttö.
EnglishSecond, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Toiseksi, voidaanko tämä päätös tehdä, jos tunnustus on saatu kiduttamalla?
EnglishPrisoners are forced to kill or torture one another if they try to escape.
Vangit pakotetaan tappamaan tai kiduttamaan toisiaan, jos he yrittävät karata.
EnglishThe EU has a responsibility to ensure that these prisoners do not suffer further torture.
On EU:n vastuulla varmistaa, etteivät nämä vangit joudu enää kestämään kidutusta.
EnglishIf we do this, then we are genuinely battling against terrorism but also against torture.
Jos teemme tämän, taistelemme todellakin terrorismia mutta myös kidutusta vastaan.
EnglishThey are looking for a better life, but they often meet with death, torture and oppression.
He hakevat parempaa elämää, mutta kohtaavat usein kuolemaa, kidutusta ja sortoa.
EnglishThis case has also been brought to the attention of the UN's special rapporteur on torture.
Tapauksesta on myös ilmoitettu kidutusta käsittelevälle YK:n erityisedustajalle.
EnglishI am putting on my website a dossier of 50 sorts of torture that she is suffering.
Panen Internet-sivulle asiakirjan 50 kidutustavasta, josta hän kärsii.
EnglishFrench soldiers who were part of Operation Artemis in Congo used torture.
Kongon Artemis-operaatioon osallistuneet ranskalaiset sotilaat harjoittivat kidutusta.
EnglishThere is horrifying torture and abuse, and the world is simply looking on.
Järkyttävistä kidutuksista ja loukkauksista huolimatta muu maailma katsoo vain sivusta.
EnglishWe refuse to join forces with a country that still condones torture.
Kieltäydymme liittymästä yhteen sellaisen maan kanssa, joka yhä sallii kidutuksen.
EnglishThe High Representative spoke once more today of executions and torture.
Korkea edustaja puhui jälleen kerran tänään teloituksista ja kidutuksesta.
EnglishAccording to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
Viimeisimpien tietojen mukaan häntä on pahoinpidelty ja kidutettu.
EnglishHow can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee?
Kuinka saatamme keskustella kidutuksesta ja sen vastaisesta taistelusta tässä alivaliokunnassa?