Cómo se dice "total production" en finlandés

EN

"total production" en finlandés

EN total production
volume_up
{sustantivo}

total production

Traducciones similares para total production en finlandés

total sustantivo
total adjetivo
to total verbo
production sustantivo
product sustantivo

Ejemplos de uso para "total production" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNinety per cent of our total beef production and 80 % of our milk production is exported.
Viemme muualle 90 % tuottamastamme naudanlihasta ja 80 % tuottamastamme maidosta.
EnglishOf the total production, only 20% is destined for international trade.
Kokonaistuotannosta vain 20 prosenttia suuntautuu kansainväliseen kauppaan.
EnglishIreland is an island and we export over 90 % of our total production.
Irlanti on saari ja kokonaistuotannostamme menee vientiin 90 %.
EnglishWe still measure everything in terms of gross national product, that is to say the total production of goods and services.
Mittaamme kaiken bruttokansantuotteen eli tavaroiden ja palvelujen kokonaistuotannon perusteella.
EnglishThe share of potato starch in total production has decreased from 25% to 20% over the last three years.
Perunatärkkelyksen osuus kokonaistuotannosta on pienentynyt 25 prosentista 20 prosenttiin kolmen viime vuoden aikana.
EnglishHave solutions been sought in the energy-intensive transport sector, which consumes 70% of total production?
Onko ratkaisuja etsitty energiavaltaisella liikennealalla, joka kuluttaa 70 prosenttia kaikesta energiantuotannosta?
EnglishOne-third of the total fish production that entered international trade in 1998 was worth over USD 50 billion.
Vuonna 1998 kolmannes kaikesta kalantuotannosta päätyi kansainväliseen kauppaan, ja sen arvo oli yli 50 miljardia dollaria.
EnglishNinety-six per cent of the 22 000 chemical firms in Europe are SMEs, which contribute 28% of total production.
Euroopan 22 000:sta kemianalan yrityksestä 96 prosenttia on pk-yrityksiä, joiden osuus kokonaistuotannosta on 28 prosenttia.
EnglishI call once again for the total ban on the production and sale of land mines and, of cource, on all forms of nuclear weapons.
Pyydän jälleen kerran maamiinojen sekä kaikenlaisten ydinaseiden valmistuksen ja myynnin kieltämistä kokonaan.
EnglishThis legislation has borne fruit, but a total ban on production has not yet been implemented in certain countries.
Tämä lainsäädäntö tuotti tuloksia, mutta tuotannon joissakin maissa tuotannon täydellinen kieltäminen on vielä toteuttamatta.
EnglishThe share that renewable energy sources have in total energy production must be increased, but it has to be done in a rational manner.
Uusiutuvien energialähteiden osuutta kokonaisenergiatuotannosta tulee lisätä, mutta se on tehtävä myös järkevästi.
EnglishEven if these companies account for only a small part of total production, the products are often used in small specialised areas.
Vaikka nämä yritykset vastaavatkin vain pienestä kokonaistuotannon osasta, tuotteet on monesti rajoitettu erityisiin käyttökohteisiin.
EnglishThe Irish aquaculture sector, for example, now accounts for over 30% of total fish production, reflecting global trends.
Esimerkiksi Irlannin vesiviljelyalan osuus on nykyään yli 30 prosenttia kalastuksen kokonaistuotannosta, mikä vastaa yleismaailmallista suuntausta.
EnglishAquaculture now represents 20% of the total fish production in the EU, at a value which has been more or less constant since 2000.
Vesiviljelyalan osuus EU:n kokonaiskalatuotannosta on 20 prosenttia, ja sen osuus on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta 2000 lähtien.
EnglishGiven the hours of work in household production, one must accept that this should be taken into account when computing the total production of a country.
Kotitalouksien tuotantoon käytetyt työtunnit tulisi näin ollen ottaa huomioon laskettaessa maan kokonaistuotantoa.
EnglishThe new Member States account for 30% of the EU’s total production potential for potato starch, which is the subject of our debate today.
Uusien jäsenvaltioiden osuus tänään keskustelun aiheena olevasta EU:n perunatärkkelyksen kokonaistuotantopotentiaalista on 30 prosenttia.
EnglishDespite housing only 7% of the population of Cyprus, it accounted for over 10% of the total industrial employment and production of Cyprus.
Vaikka Famagustassa asui vain 7 prosenttia Kyproksen asukkaista, sen osuus koko saaren teollisuuden työllisyydestä ja tuotannosta oli 10 prosenttia.
EnglishIt was based on the total banknote production in 2003, which amounted to approximately 3 billion in all denominations with a total weight of approximately 2,500 tonnes.
Pohjaksi otettiin koko vuoden 2003 setelintuotanto – noin kolme miljardia euroseteliä, yhteispainoltaan noin 2 500 tonnia.
EnglishWhen imports of beef into the EU are added to domestic production, the total is almost one million tonnes higher than the internal market uptake.
Kun EU: hun tuodun naudanlihan määrä lisätään sisäisen tuotannon määrään, yhteismäärä on lähes miljoona tonnia sisämarkkinoiden kulutusta suurempi.
EnglishIndeed, although it gives us more room for manoeuvre in WTO negotiations, total decoupling of production aid could, in the long term, lead to the dismantling of all market management mechanisms.
Tuotantomääristä kokonaan riippumaton tuki saattaa pitkällä aikavälillä johtaa markkinoiden hallintamekanismien romuttumiseen.