Cómo se dice "totality" en finlandés


Resultados para "total". "totality" no se encuentra en nuestro diccionario actualmente.
EN

"totality" en finlandés

volume_up
total {sustantivo}

EN total
volume_up
{sustantivo}

total (también: amount, bulk, degree, dose)
volume_up
määrä {sustantivo}
Russia has the highest rate of imprisonment in the world, 1 % of the total population.
Venäjällä tartuntojen määrä on maailman korkein, 1 % koko asukasmäärästä.
The number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
Virastojen määrä on kasvanut 11:stä vuonna 1995 nykyiseen yhteensä 27:ään.
At the moment, the rate of tax fraud in the EU amounts to two and a half times the total EU budget.
Tällä hetkellä veropetosten määrä Euroopan unionissa on kaksi ja puoli kertaa EU:n kokonaisbudjetin määrä.
total (también: figure, sum)
volume_up
summa {sustantivo}
Click Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
Click Update total to view your new subscription fee.
Voit tarkastella uutta tilausmaksuasi valitsemalla Päivitä summa.
In that year, the total was EUR 32 billion.
Sinä vuonna yhteenlaskettu summa oli suuruudeltaan 32 miljardia euroa.

Sinónimos (inglés) para "total":

total

Ejemplos de uso para "totality" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut I must emphasise that this Agency has to have a broader mandate, covering the Charter of Fundamental Rights in its totality.
Haluan kuitenkin korostaa, että virastolla on oltava laajemmat toimivaltuudet, jotka käsittävät perusoikeuskirjan kokonaisuudessaan.
EnglishThe key point regarding the totality of these initiatives is that their purpose is to make EU peacekeeping and crisis management activities more effective.
Kaikissa näissä aloitteissa on keskeistä, että niiden tarkoituksena on tehostaa EU:n rauhanturva- ja kriisinhallintatoimia.
EnglishA claim should be scientifically substantiated by taking into account the totality of the scientific data available, and by weighing up the evidence.
Väite olisi näytettävä tieteellisesti toteen ottamalla huomioon kaikki saatavilla olevat tieteelliset tiedot ja arvioimalla näyttöä.
EnglishIt adds totality.
Kollega Takkulan suositus ja mietintö ovat ällistyttäviä, mutta meidän ehdotuksemme ja siihen sisältyvät kaksi tarkistusta täydentävät sen kokonaiseksi.
EnglishFrom the Irish perspective, we will have more confidence in the British regulatory authorities if they reject this application in its totality.
Irlannin näkökulmasta katsottuna luottaisimme enemmän Britannian valvontaviranomaisiin, mikäli ne hylkäisivät tämän hakemuksen kokonaisuudessaan.
EnglishI would like to reassure Parliament that these consultations cover practically the totality of the issues raised in their draft resolutions.
Haluaisin rauhoittaa parlamenttia sikäli, että neuvottelut kattavat käytännössä kaikki asiat, jotka on otettu esille parlamentin päätöslauselmaesityksissä.
EnglishI thus intend to hold to the view that the report is indeed admissible in its totality, although some corrections may be required.
Aion siksi pitää kiinni näkemyksestäni, jonka mukaan mietintö voidaan todellakin ottaa käsiteltäväksi kokonaisuudessaan, vaikka muutamat korjaukset lienevätkin tarpeen.
EnglishFrom my remarks you will see why the Group of the European People's Party gives its support, and I would ask Parliament to give its approval to this Agreement in its totality.
Huomautuksistani näette, miksi Euroopan kansanpuolue kannattaa sopimusta, ja pyydän myös, että täysistuntokin kannattaa sopimusta.
EnglishPlease keep in mind that the totality of ECHO's budget is used every year and this year we are coming to you asking for more because of this situation.
Pyydän teitä pitämään mielessä, että ECHOn budjetti käytetään kokonaan joka vuosi, ja tänä vuonna me aiomme pyytää teiltä lisää rahaa tämän tilanteen takia.
EnglishGreece is the Community state with the greatest amount of exports to the former Yugoslav Republic of Macedonia and the third as regards the totality of its commercial dealings.
Yhteisön maista Kreikka on suurin viejä entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja kolmas mitä tulee kauppavaihdon kokonaismäärään.
EnglishWe are well aware that, at least at this stage, Japan will not fall into line as regards the totality of its imports, especially because of its rice problems.
Japani tiedämme sen hyvin - ei aio osallistua ainakaan tässä vaiheessa kaikkien tuontituotteittensa osalta, erityisesti riisiin liittyvien ongelmien vuoksi.
EnglishThe NII takes this view on the basis of the robustness of the fuel manufacturing process and the totality of the checks made on the key parameters.
NII on päätynyt tähän näkemykseen polttoaineen valmistusprosessin asianmukaisuuden sekä avainparametrien avulla tehtyjen tarkastusten kokonaisvaltaisen huomioon ottamisen perusteella.
EnglishAnd I didn't mean to continue, I -- it's kind of like, you know, you can only clean a super messy room by picking up one thing at a time; you can't think about the totality.
En ollut aikeissa jatkaa, minä -- sehän on kuin, tiedättehän, voit siivota sotkuisen huoneen vain poimimalla tavarat yksi kerrallaan; et voi ajatella kokonaisuutta.
EnglishIt is as if this is a sort of balancing game, a sort of political scoreboard relating to the totality of Cuba's situation, character and state of mind politically.
Tuntuu siltä kuin tässä olisi kyse jonkinlaisesta tasapainoilusta, poliittisesta tulostaulusta, jossa arvioidaan Kuuban kokonaistilannetta, ominaisuuksia ja poliittista mielentilaa.