Cómo se dice "trickle" en finlandés

EN

"trickle" en finlandés

volume_up
trickle {sustantivo}
FI

EN trickle
volume_up
{sustantivo}

trickle (también: brook, stream, creek, beck)
volume_up
puro {sustantivo}
trickle (también: rivulet)
volume_up
noro {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "trickle":

trickle

Ejemplos de uso para "trickle" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou cannot simply rely on a trickle down from growth in the economy.
Emme voi laskea pelkästään sen varaan, että talouskasvusta ohjautuu kaikille oma osansa.
EnglishIn other words, the last 15 years has seen a steady trickle of programmes and measures on urban issues being adopted.
Toisin sanoen viimeisten 15 vuoden aikana kaupunkikysymyksiin liittyviä ohjelmia on hyväksytty tasaiseen tahtiin.
EnglishMr Cornelissen has quite rightly said that it is no good presenting 65 proposals if they are only implemented in a trickle.
Herra Cornelissenhan sanoi oikeutetusti, että ei hyödytä esittää 65: tä ehdotusta, jos ne esitetään vähitellen.
EnglishMacro-economic progress has yet to trickle down into tangible economic benefits for the population at large.
Makrotaloudellisen kehityksen on vielä muunnuttava laajaa väestöpohjaa koskettavaksi kouriintuntuvaksi taloudelliseksi hyödyksi.
EnglishFor years we have been told that the effects generated by the market would 'trickle down' and that in the end, everyone would benefit.
Vuosien ajan meille on kerrottu, että markkinoiden vaikutukset "valuvat alaspäin" ja lopulta kaikki hyötyvät.
EnglishWe must all be given a guarantee that Europeans' tax payments do not trickle away into the accounts of so many political and economic criminals.
Meillä on oltava varmuus siitä, että eurooppalaisten verovarat eivät valu niin monien poliittisten ja talousrikollisten käsiin.
EnglishIn the meantime, the pathetic trickle of intermittent electricity from wind farms cannot be relied upon to power Europe's industries.
Sillä välin ei voida laskea sen varaan, että tuulipuistoista ajoittain noruva säälittävä sähkömäärä riittää Euroopan teollisuuden voimaksi.
EnglishFrom experience, however, we cannot rely on a simple trickle-down effect where human rights are concerned.
Kaiken kokemuksen mukaan ei kuitenkaan voida luottaa vain yksinkertaiseen trickle down -efektiin, taloudellisen hyödyn tihkumisvaikutukseen, kun on kyse ihmisoikeuksista.
EnglishWe must now prepare for the time when donations turn from a flood to a trickle, once the glare of the media is turned away from Asia.
Meidän on nyt valmistauduttava aikaan, jolloin lahjoitusten tulva muuttuu pieneksi noroksi, kunhan tiedotusvälineiden huomio on siirtynyt pois Aasiasta.
EnglishThis is about the free market, and the principles of the free market would trickle away in the face of more stringent regulations on company relocations.
Kyse on markkinoiden vapaudesta: jos tiukennamme yritysten toiminnan siirtoja koskevaa lainsäädäntöä, saamme heittää vähitellen hyvästit vapaiden markkinoiden periaatteille.
EnglishHowever, Commissioner, the sector needs to be considered as a whole, and it is not good to have this trickle of proposals on a matter that we have been dealing with for several months now.
Arvoisa komission jäsen, alaa on tarkasteltava kuitenkin kokonaisuutena, eikä ole hyvä asia pudotella ehdotuksia asiasta, jota olemme käsitelleet jo useita kuukausia.
EnglishArarat, we are witnessing a daily and constant trickle of landings of small groups of Kurdish immigrants organized by the Albanian "scafisti' .
Kun ensimmäinen rantautuminen Ararat-laivasta onnistui, sitä on seurannut päivittäin pienten kurdiryhmien rantautuminen albanialaisten " veneilijöiden" kuljettamina.