EN

trim {sustantivo}

volume_up
trim (también: balance, equilibrium, poise)
trim
trim (también: polish)
trim
trim

Ejemplos de uso para "trim" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou can also drag the trim handles on a clip to set the start and end trim points.
Voit määrittää leikkauksen alku- ja loppupisteet myös vetämällä leikkeen leikkauskahvoista.
EnglishClick the trimmed clip on the timeline, click Clip, and then click Clear Trim Points.
Valitse leikattu leike aikajanasta, valitse Leike ja valitse sitten Poista leikkauspisteet.
EnglishTrim handles appear as black triangles at the beginning and end of a clip.
Leikkauskahvat näkyvät mustina kolmioina leikkeen alussa ja lopussa.
EnglishThe pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
Osoitin muuttuu punaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi, kun pidät osoitinta leikkauskahvan päällä.
EnglishDrag a trim handle to set the new start or end point of the clip.
Voit määrittää leikkeen uuden alku- ja loppupisteen vetämällä leikkauskahvaa.
EnglishAnd perhaps it will also be possible to trim administrative expenditure further in future.
Tulevaisuudessa voisi kenties olla lisäksi mahdollista säästää hieman lisää hallintokuluissa.
EnglishHe handcrafted all the Douglas fir trim in our house.
Hän rakensi kanoillemme hienon kanahäkin ja teki talomme kaikki jalokuusilistat.
EnglishWhen you hold your pointer over a trim handle, the pointer changes to a red double-headed arrow.
Osoitin muuttuu punaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi, kun pidät osoitinta leikkauskahvan päällä.
EnglishTrim, rearrange, and copy imported audio and video clips
Tuotujen äänitiedostojen ja videoleikkeiden leikkaaminen, järjestäminen ja kopioiminen
EnglishScroll to the video you want to change in the camera roll, tap or click it, and then tap or click Trim.
Valitse muutettava video kameran kuvista ja valitse sitten Leikkaa.
EnglishTo extend the playback duration of the title, drag the end trim handle toward the end of the timeline.
Voit pidentää nimitekstin toiston kestoa vetämällä loppuleikkauskahvaa aikajanan loppua kohti.
EnglishScroll to the video that you want to change in the camera roll, tap or click it, then tap or click Trim.
Valitse muutettava video kameran kuvista ja valitse sitten Leikkaa.
EnglishTo reduce the playback duration of the title, drag the end trim handle toward the beginning of the timeline.
Voit lyhentää nimitekstin toiston kestoa vetämällä alkuleikkauskahvaa aikajanan loppua kohti.
EnglishWe had 142 pages of proposals, and Parliament managed to trim this proposal down to three pages.
Meillä oli 142 sivua ehdotuksia, ja parlamentti onnistui lyhentämään direktiivin kolmen sivun mittaiseksi.
EnglishTrim optimization: This process informs the backing storage which blocks of data are no longer in use.
Rajausoptimointi: Tämä prosessi ilmoittaa tallennustilalaitteelle, mitkä tietolohkot eivät enää ole käytössä.
EnglishTrim the video or audio so it starts at the selected point
Leikkaa video tai ääni alkamaan valitusta kohdasta
EnglishRegarding staffing, we have already helped, as far as the PPE-DE is concerned, to trim down some of the expectations.
Olemme jo PPE-DE-ryhmässä auttaneet hillitsemään joitakin henkilöstömäärään liittyviä odotuksia.
EnglishTrim the video or audio so it ends at the selected point
Leikkaa video tai ääni loppumaan valittuun kohtaan
EnglishIt may have its good aspects, but I do not know if it is right to trim down the initiatives at that stage.
Siinä voi olla hyvät puolensa, mutta toisaalta en tiedä onko oikein, että aloitteita karsitaan siinä vaiheessa.
EnglishTrim the beginning or end of the music, so only the part of the song that you want plays in your final movie.
Voit katkaista musiikin alusta tai lopusta, jos haluat, että lopullisessa elokuvassa toistetaan vain osa kappaleesta.