Cómo se dice "to unlock" en finlandés

EN

"to unlock" en finlandés

FI
volume_up
lock {sustantivo}

EN to unlock
volume_up
[unlocked|unlocked] {verbo}

to unlock (también: to decipher, to open, to tap, to undo)
Choose how you want to unlock the drive, and then tap or click Next.
Valitse, kuinka haluat avata aseman lukituksen, ja napauta tai napsauta Seuraava-valintaa.
Unfortunately we have to unlock agriculture and goods before we unlock trade in services.
Valitettavasti meidän on avattava maatalous ja tavaramarkkinat, ennen kuin voimme avata palvelumarkkinat.
For more info about the different unlock options, see Unlock a BitLocker-protected drive.
Lisätietoja eri tavoista avata aseman lukitus on kohdassa Avaa BitLockerilla suojatun aseman lukitus.

Ejemplos de uso para "to unlock" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhen a mobile broadband device is blocked, you can't unlock it with the PIN.
Kun mobiililaajakaistalaite on estetty, estoa ei voi poistaa PIN-tunnuksella.
EnglishOnce locked, your computer cannot be used until you unlock it with your password.
Kun tietokone on lukittu, sitä ei voi käyttää, ennen kuin lukitus avataan salasanalla.
EnglishOverall, I believe that the measures will unlock new sales potential for our farmers.
Ylipäänsä uskon, että toimenpiteet avaavat maanviljelijöillemme uusia markkinoita.
EnglishIf you unlock it, you can move it to the bottom, side, or top of the desktop.
Jos poistat sen lukituksen, voit siirtää sen työpöydän ylä- tai alareunaan tai sivulle.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Voit poistaa lukituksen valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki, mikä poistaa valintamerkin.
EnglishWhen locked, your computer cannot be used until you unlock it with your password.
Kun tietokone on lukittu, sitä ei voi käyttää, ennen kuin tietokone avataan salasanallasi.
EnglishWe have not allowed enterprise in Europe to unlock itself and to deliver the goods.
Me emme ole antaneet eurooppalaisten yritysten vapautua sääntelystä ja hoitaa tehtäviään.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Voit poistaa sen lukituksen valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki, mikä poistaa valintamerkin.
EnglishIt is important to unlock the potential of cultural and creative industries (CCIs).
On tärkeää ottaa käyttöön kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuudet.
EnglishWe need to unlock the potential of our young people with the aid of our successful programmes.
Meidän on vapautettava nuortemme potentiaali menestyksekkäiden ohjelmiemme avulla.
EnglishWhen the device is locked, it can't be used and you need the PIN to unlock it.
Kun laite on lukittuna, sitä ei voi käyttää, ja tarvitset PIN-tunnuksen lukituksen poistamiseen.
EnglishUnlock it by clicking Lock the Taskbar, which removes the check mark.
Voit poistaa lukituksen valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki, mikä poistaa valintamerkin.
EnglishIf you lock the computer, only you or an administrator can unlock it.
Jos lukitset tietokoneen, lukituksen voi poistaa vain sinä itse tai järjestelmänvalvoja.
EnglishWhat kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
Minkä avaustavan olet valinnut asentaessasi BitLockerin asemaan.
EnglishIt is unlikely that a scoreboard will be able to unlock this paralysis within policy.
Tulostaulun toteuttaminen ei todennäköisesti voi saada tuota poliittista lamautumista purettua.
EnglishDouble-tap or double-click the drive you want to unlock.
Kaksoisnapauta tai kaksoisnapsauta asemaa, jonka lukituksen haluat poistaa.
English(You still need to unlock the drive a last time before auto-unlock takes effect.)
(Sinun on silti avattava aseman lukitus vielä kerran, ennen kuin automaattinen lukituksen avaus tulee voimaan.)
EnglishWe have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.
Meidän on saatava käyttöön se potentiaali, joka Euroopassa on tällä alalla ollut jo monien vuosien ajan.
EnglishHere, as elsewhere, new technology is one of the keys to unlock all of these solutions.
Tässä, kuten muissakin asioissa, uusi tekniikka on yksi avaimista, joilla voidaan ratkaista nämä ongelmat.
EnglishThe way you unlock an encrypted drive depends on two things:
Salatun aseman lukituksen poistamistapa riippuu kahdesta asiasta: