Cómo se dice "wait" en finlandés

EN

"wait" en finlandés

volume_up
wait {sustantivo}
FI

EN wait
volume_up
{sustantivo}

wait (también: expectancy, expectation, waiting)
volume_up
odotus {sustantivo}
I know from my own experience what a long and exhausting wait it has been for this day to dawn.
Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka pitkä ja uuvuttava odotus tätä päivää on edeltänyt.
. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, good things come to those who wait.
. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, odotus palkitaan.
Waiting half an hour could, tragically, be half an hour too long.
Puolen tunnin odotus voi traagisesti kestää puoli tuntia liian kauan.

Sinónimos (inglés) para "wait":

wait

Ejemplos de uso para "wait" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Kytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
Tätä odotellessamme Euroopan yhteisöjen tuomioistuin jakaa edelleen tuomioitaan.
EnglishThe wait-and-see attitude which some businesses are adopting is unsatisfactory.
Joidenkin liikeyritysten omaksuma " katsotaan miten käy" -asenne on epätyydyttävä.
EnglishFirst, however, we should wait for the report from the parliamentary delegation.
Ensin meidän olisi kuitenkin odotettava parlamentin valtuuskunnan raporttia.
EnglishWill you really mind the shop single-handedly while we wait for Chancellor Merkel?
Aiotteko todellakin vain tarkkailla asioita odottaessamme liittokansleri Merkeliä?
EnglishTo make this country wait even longer would be to send out the wrong signals.
Jos valtio pannaan odottamaan vielä pidempään, se on väärän viestin lähettämistä.
EnglishWe cannot stop that work now and say that we will just wait for a constitution.
Emme voi lopettaa tätä työtä ja sanoa, että jäämme odottamaan perustuslakisopimusta.
EnglishI would like to check again: how long do we have to wait for these decisions?
Haluan nyt vielä varmistaa: kuinka kauan joudumme odottamaan näitä päätöksiä?
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Vaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
EnglishAs previous enlargements have shown, it is not viable to wait for this to happen.
Viimeisen laajennuksen yhteydessä tuli jo ilmi, että asiaa ei voida lykätä.
EnglishSo, in any case, we will have to wait for the investigation and the final findings.
Näin ollen meidän on joka tapauksessa odotettava tutkimusta ja lopullisia tuloksia.
EnglishIn the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nykyisessä kriisitilanteessa on parempi tehdä enemmän kuin jäädä odottamaan.
EnglishI say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.
Sanon tämän näin painokkaasti, koska emme voi vain istua täällä hiljaa odottamassa.
EnglishBut it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
Se ei kuitenkaan odota; Kööpenhamina ei odota ja meidän on oltava valmiita.
EnglishWe must wait for ten minutes.
Mielestäni emme voi jatkaa keskustelua, vaan meidän on odotettava kymmenen minuuttia.
EnglishWhy not wait until the study was complete with the full complement of 25 countries?
Miksi emme odottaisi, kunnes tutkimus on valmis ja kattaisi kaikki 25 maata?
EnglishWe wait to see how the Nigerian Government will act after the appeal on 25 March.
Me odotamme, miten Nigerian hallitus käyttäytyy muutoksenhaun jälkeen 25. maaliskuuta.
EnglishI can hardly wait, Commissioner Byrne, to hear what you have to say to our proposals.
Arvoisa komission jäsen Byrne, odotan jännittyneenä, mitä sanotte ehdotuksistamme!
EnglishMadam President, do you want to wait until the meeting has finished here or not?
Arvoisa puhemies, haluatteko vai ette, että odotan, kunnes kokous on ohi?
EnglishThey are prepared to wait twenty or even thirty years for the chance to join us.
He ovat valmiita odottamaan 20 tai jopa 30 vuotta saadakseen tilaisuuden liittyä meihin.