Cómo se dice "worth" en finlandés

EN

"worth" en finlandés

volume_up
worth {sustantivo}
FI

EN worth
volume_up
{sustantivo}

worth (también: completeness, dignity, position, rank)
volume_up
arvo {sustantivo}
The fact that data has a monetary worth is the key to future progress and future development.
Tiedon rahallinen arvo on merkityksellistä edistykselle ja kehitykselle tulevaisuudessa.
Eastern Europe is the main route of the trade in falsified medicines worth billions.
Itä-Eurooppa on tärkein väylä väärennettyjen lääkkeiden kaupalle, jonka arvo on miljardeja.
It's not a new idea or value but it's one that I certainly think at these times is worth building on.
Se ei ole uusi ajatus tai arvo, sen varaan kannattaa mielestäni rakentaa edelleenkin.

Sinónimos (inglés) para "worth":

worth
English

Ejemplos de uso para "worth" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishIt is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
Lisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
EnglishIt would be worth devoting further effort to documenting and proving this theory.
Olisi syytä toteuttaa lisäponnisteluja teorian dokumentoimiseen ja todistamiseen.
EnglishI do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
En usko, että rikollisille aaseille vastaamiseen kannattaa tuhlata enempää aikaa.
EnglishJust as Mr Macartney said, it is worth noting that the problems are not the same.
Aivan kuten Macartney sanoi, kannattaa huomata, että ongelmat eivät ole samoja.
EnglishIt is worth saying this, in defence of the interests of the European consumer.
Eurooppalaisen kuluttajan etujen puolustamisen nimissä se on syytä sanoa ääneen.
EnglishHere, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
Tältä osin olisi mielestäni aihetta ohjata niitä tulevaisuudessa oikeaan suuntaan.
EnglishIt is also worth mentioning that it will become easier to reimburse expenditure.
On syytä mainita myös, että kulujen korvaaminen on tulevaisuudessa helpompaa.
EnglishIt is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
Kannattaa nojata taaksepäin ja kysyä: "Mitä varten Euroopan investointipankki on?"
English(SV) Mr President, a great deal has already been said, but it is worth repeating.
(SV) Arvoisa puhemies, paljon on jo sanottu, mutta se on toistamisen arvoista.
EnglishI believe it is worth thinking carefully about what I consider a crucial issue.
Katson, että on syytä tarkastella huolellisesti mielestäni ratkaisevaa asiaa.
EnglishObviously, it is not worth talking about car tax unless you include fuel taxes.
Autoverotuksesta ei tietenkään kannata puhua ellei puhuta polttoaineveroista.
EnglishIt is worth emphasising once again the importance of the issue of gender equality.
On aiheellista vielä kerran korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä.
EnglishIt is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
On syytä ottaa huomioon, että otsakkeen 4 liikkumavara on vain 875 530 euroa.
EnglishIt is nevertheless worth supporting the disposal of stocks of bonemeal and tallow.
Luuydinjauho- ja talivarastojen hävittäminen on silti kannattamisen arvoista.
EnglishIt is worth remembering, however, who it was who helped promote him to high office.
On kuitenkin hyvä muistaa, kuka auttoi häntä nousemaan arvovaltaiseen virkaan.
EnglishAccording to a Flemish saying, a bird in the hand is worth two in the bush.
Flaamilaisen sanonnan mukaan yksi lintu kädessä on parempi kuin kaksi pensaassa.
EnglishIt would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
Se olisi tietysti jyrkkä toimenpide, mutta sitä kannattaa epäilemättä harkita.
EnglishMr Schnellhardt made a few comments on this question that are worth considering.
Herra Schnellhardt sanoikin jo jotain tämän asian kannalta huomionarvoista.
EnglishIt is worth recalling that 70% of the world's surface is covered by oceans.
On syytä muistaa, että valtameret peittävät 70 prosenttia maapallon pinta-alasta.