Cómo se dice "each" en holandés

EN

"each" en holandés

NL
EN

each {adverbio}

volume_up
each (también: apiece, by the job)
And at a million dollars each, that would be about 12 billion dollars.
Voor een miljoen dollar per stuk, kost dat zo'n 12 miljard dollar.
Die verkocht ik voor twee dollar per stuk.
Die waren 50 cent per stuk.

Sinónimos (inglés) para "each":

each

Ejemplos de uso para "each" en holandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.
Iedere pygmee heeft zijn eigen gedrag, psyche, buien, persoonlijkheid enzovoort.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Maar we zien al deze kwesties, onterecht, als individueel op te lossen problemen.
EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishThe two parties are independent of each other and I think we should retain that.
De twee partijen zijn onafhankelijk van elkaar, en ik vind dat dat zo moet blijven.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
EnglishIt is the place where we gather around when we have to say something to each other.
Het is de plaats waar we verzamelen, wanneer we elkaar iets te vertellen hebben.
EnglishIn addition, the Union and the United States are each other's biggest investors.
Bovendien zijn de Unie en de Verenigde Staten elkaars grootste investeerders.
EnglishIt seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
EnglishEach Member State is to be able to decide whether to accept this system or not.
Iedere lidstaat moet zelf kunnen beslissen of hij deze regeling accepteert of niet.
EnglishIn this way, each individual agreement adds one more brick to fortress Europe.
Zo wordt de muur rond het fort Europa met iedere overeenkomst een stukje verhoogd.
EnglishEach Member State, big and small, had its own priorities, its own objectives.
Iedere lidstaat, klein en groot, had zijn eigen prioriteiten en doelstellingen.
EnglishThis sad murder is not something about which we should be at odds with each other.
Deze treurige moord mag geen aanleiding zijn om elkaar in de haren te vliegen.
EnglishAnd there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
En er zijn hele kettingen neuronen overal in deze ruimte, die met elkaar spreken.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
Ik hoop dat we ooit allemaal in vrede en respect voor elkaar zullen samenleven.
EnglishThat's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
Dat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.
EnglishBut we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
We kunnen elkaar aanraken, misschien zelfs proeven, als we dicht genoeg komen.
EnglishNow my place is 90,000 people who are respecting each other, who are not fighting.
Nu wonen daar 90,:,000 mensen die respect hebben voor elkaar, en niet vechten.
EnglishWe should not be tripping over each other on the details of our cooperation.
We moeten elkaar niet voor de voeten lopen met de details van onze samenwerking.
EnglishEach Member State and each partner has to submit its own specific programme.
Iedere lidstaat en iedere partner moet zijn eigen specifieke programma indienen.
EnglishEach of the Member States has its own foreign policy and its own opinion on Iraq.
Iedere lidstaat heeft zijn eigen buitenlands beleid en zijn eigen mening over Irak.