EN arch
volume_up
{sustantivo}

1. arquitectura

arch (también: cove)
volume_up
boltív {sustantivo}
Just beyond the arch under the steeple was another arch, a leafy arch of lilacs.
A torony boltívén túl még egy boltív volt, orgonavirágok zöld leveles árkádja.
And over there behind the arch is still, a great warrior in cloison armor.
És amott a boltív mögött van még egy, egy nagy harcos zománcozott páncélban.
He ducked through a narrow, noisome arch into the dung- and refuse-choked run of an alley.
Lebukott, hogy átférjen egy boltív alatt, és belépett egy szűk, bűzös sikátorba.
arch
volume_up
ív {sustantivo}
In his memory, he felt the exquisite smoothness of that graceful arch.
Svindler felidézte a csodás ív hihetetlen simaságát.
He halted at a dark arch and slipped behind the bewildered lama.
Megállt egy sötét ív alatt és Kim a megrettent láma mögé vonult.
The bridge was a wide arch of pre-stressed concrete or something better, its lines singularly beautiful.
A híd egy préselt nádból vagy valami hasonlóból épített egyetlen gyönyörű vonalú ív volt.
arch
volume_up
bolthajtás {sustantivo}
An open arch led to a butler's pantry filled to the ceiling.
Nyitott bolthajtás vezetett a mennyezetig csempézett éléskamrába.

2. deporte: "gym"

arch

Ejemplos de uso para "arch" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEvery few minutes a train thundered along the main line over the railway arch.
Rövid időközökben egy-egy vonat dübörgött végig a fővonalon és át a vasúti hídon.
EnglishThe arch-devil spins helpless through shrieking air, a broken human in one fist.]
Az ördög tehetetlenül pörög a levegőben, az összetört emberrel az egyik markában.]
EnglishIt would not arch and lift properly as I walked, so I had a little to drag it.
Nem akart tisztességesen hajlani és emelkedni, ezért húznom kellett egy kicsit.
EnglishA voice from beyond the arch called Hart's name; it was time for her audience.
Az ajtó túloldaláról egy hang Hart nevét kiáltotta; eljött a meghallgatásának ideje.
EnglishThe stick man reappeared before them, standing now just beyond the shadowed arch.
A kapu alá érve ismét meglátták a pálcaembert az árnyékos boltozat végében.
EnglishA cardinal, he exclaimed parenthetically, was a kind of Arch-Community-Songster.
A bíboros egyfajta közösségi főénekes volt magyarázta mintegy zárójelben.
EnglishThere was a gilded arch in front of us and beyond it a gaming room, not very crowded.
Aranyozott, boltíves átjáró volt előttünk, mögötte nem túl zsúfolt játékterem.
EnglishToo bad, too bad, said Henry Foster, sympathizing with the Arch-Community-Songster.
Nagyon kínos, nagyon kínos mondta Henry Foster, együttérezve a közösségi főénekessel.
EnglishShe came all the way up, turned through the arch and still didnt seem to see me.
Feljött egészen a tornácig, de mintha még mindig nem vett volna észre.
EnglishA raider staggered through the arch from the kitchen and Kham cut him down.
A konyhabejáróból egy zsoldos támolygott ki, és Kham azonnal szitává lőtte.
EnglishSportively, the Arch-Community-Songster caught hold of it, sportively he pulled, pulled.
A közösségi főénekes pajkosan elkapta, s ugyancsak pajkosan ráncigálni kezdte.
EnglishThey were all staring at the doorway when the obese man reached the arch.
Mire a nagydarab férfi megjelent az ajtóban, már mindnyájan feléje fordulva vártak.
EnglishThey couldn't have timed their arrival at the arch to the landing pad any better.
A leszállóhelyre való kibukkanásukat nem is időzíthették volna jobban.
EnglishHe danced for his life as the arch-devil threw back his head and laughed.
Az életéért küzdött, miközben a főördög hátravetett fejjel, torkaszakadtából kacagott.
EnglishIvy crawled over the rounded and mortared stone, up above the simple arch of the doorway.
Borostyán futotta be a követ és a habarcsot az ajtó egyszerű boltíve felett.
EnglishMonk advanced to the communicating arch, a second slice of glass in his hand.
Egy másik üvegcseréppel a kezében odaóvakodott a folyosót és a termet összekötő boltívhez.
EnglishMunro retreated into the darkness of the main arch above the churchs recessed side door.
Munro visszahúzódott a sötétbe, a kápolna oldalbejáratának főő boltíve alá.
EnglishThe rusty blade that squealed across the top of the arch missed her entirely.
Okosan tette, mert a feje felett kivágódó rozsdás penge így elkerülte.
EnglishThree gray stones formed an arch which topped Simon's head by a few scant inches.
Három szürke kő alkotott boltívet Simon feje fölött néhány centivel.
EnglishNot all the denizens of Avernus were wise enough to avoid an arch-devil.
Avernus nem minden teremtménye elég okos ahhoz, hogy messze elkerüljenek egy főördögöt.