Cómo se dice "assuredly" en húngaro

EN

"assuredly" en húngaro

volume_up
assured {sustantivo}

EN assuredly
volume_up
{adverbio}

assuredly (también: certainly, necessarily, securely, sure)
If there are shepherds of elephants, assuredly he must resemble one.
Ha volnának elefántpásztorok, biztosan így néznének ki.
Oh, they will, spellsister, they assuredly will, the Srinshee replied.
- El is mennek addig, húgom, biztosan elmennek. - válaszolt a Srinshee.
If this man could afford to buy so expensive a hat three years ago, and has had no hat since, then he has assuredly gone down in the world.
Ha valaki három éve megengedhetett magának egy ilyen drága kalapot, de azóta is ugyanazt hordja, az, barátom, biztosan lecsúszott ember.
Assuredly it was regrettable that mountain climbers had not previously attempted to ascend to the summit of the Great Eyrie.
Kétségtelenül sajnálatos, hogy a turisták mind ez ideig nem próbáltak feljutni a Nagy Sasfészekig.
assuredly (también: certainly, sure, sure enough)
assuredly (también: beyond question, beyond doubt)

Ejemplos de uso para "assuredly" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAssuredly the Great Eyrie now took on to my eyes an aspect absolutely fantastic.
A Nagy Sasfészek az én szememben most már végtelenül fantasztikusnak tűnt.
EnglishThis young man, Poirot observed to himself, assuredly does not like Sir George Stubbs.
Ez a fiatalember aligha kedveli Sir George Stubbsot, gondolta magában Poirot.
EnglishDo so, oh false Rhiannon, for assuredly by no other means will you ever leave Caer Dhu!
- Fordítsd, ál-Rhiannon, mert másként aligha hagyhatod el élve Caer Dhút!
EnglishBut the precise he he was right now; that would assuredly end, and soon; that was over.
De az itt és most fonala hamarosan megszakad; ez a fejezet egyszer s mindenkorra lezárul.
EnglishThe Marines most assuredly went into deep cover when the American air strike came in.
A tengerészgyalogság bizonyára fedezékbe vonult, amikor az amerikai repülőgépek megtámadták.
EnglishI beg you to remember that, when the harsh feelings come to you as assuredly they must.
Erre tessék gondolni, könyörgöm, ha haragos érzések támadnak, amelyek bizonyára fognak támadni.
EnglishAssuredly the roads of the air were as familiar to it as those of the seas and of the lands!
A légi utakon bizonyára éppen olyan otthonosan mozgott, mint a szárazföldön és a tengeren.
EnglishHer first little clue was most assuredly a setup for the second, and the third.
Első jelentkezése csak megtévesztő hadmozdulat lehetett, hogy előkészítse s egyszersmind álcázza a továbbiakat.
EnglishNevertheless, they continued to follow, and would assuredly maintain their pursuit to the very last.
A két hajó azonban továbbhaladt előre, és bizonyára tartják is ezt a sebességet, amíg csak lehet.
EnglishAnatoli Grishin might have left the service, but he would assuredly have maintained contacts within it.
Anatolij Grisin kilépett ugyan a testülettől, de ottani kapcsolatait nyilván nem szakította meg.
EnglishAssuredly he possessed a constitution of iron, splendid health, and warm red blood beneath his sun burned skin.
Makkegészséges, vasból gyúrt embernek látszott, napbarnított bőre alatt tüzes vér keringhetett.
EnglishIt was he; it was assuredly one of the spies of whom I had never been able to find any further traces!
Az volt, persze hogy az volt, az egyik leselkedő alak azok közül, akiknek nem tudtam többé a nyomára bukkanni!
EnglishThat question, ladies and gentlemen, is assuredly one of a new and meaningful kind of European coordination.
Ez a kérdés, hölgyeim és uraim, biztosíthatom Önöket, az európai szintű koordináció új és értelmes formája lesz.
EnglishHer husband - for one must include husbands - Assuredly.
- A férje egy színdarab opciója után járt.
EnglishYou will assuredly die when the wormhole activates.
Méghozzá azonnal, egyetlen szempillantás alatt.
EnglishAt the best of times, loyal hornheads had little love for outcasts-and this was assuredly not the best of times.
A hű szolgák még a legbékésebb időkben sem szívlelték a kitaszítottakat... márpedig ezek nem voltak békés idők.
EnglishAssuredly, he said to himself, time has no reality.
"Az időnek minden bizonnyal nincsen valósága.
EnglishDEAD MAN'S FOLLY (15 But assuredly, said Poirot.
De még mennyire, hogy emlékszem mondta Poirot.
EnglishFor assuredly such a thing there was.
Az ugyanis kétségtelen, hogy volt egy ilyen vállalkozás.
EnglishAssuredly, he believes that the change will benefit him and his kind, but there is no guarantee that he is correct.
Õ azt hiszi, hogy a dolgok saját maga és a fajtája javára változnak majd meg, de erre nincsen semmiféle garancia.