EN barrel
volume_up
{sustantivo}

1. general

barrel (también: butt, cask, keg)
volume_up
hordó {sustantivo}
Riven propped the bound easterner on a barrel in the exact center of the room.
Riven az egyik hordó tetejére ültette a kiszolgáltatott harcost.
A barrel of fat, rolling and pitching as it sank.
Egy zsírral teli hordó, körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben.
He was stouter than a barrel an' could barely wheeze his way around on two feet.
Szélesebb volt, mint egy hordó és nehezen vette a levegőt, ha két lábon állt.
barrel (también: duct, passage, pipe, tube)
volume_up
cső {sustantivo}
His gun sagged downward and outward until the barrel was pointed at the floor.
Pisztolya lefelé és kifelé fordult, míg végül a cső a padlóra meredt.
Beifus took the other white-handled gun by sliding a pencil into the end of the barrel.
Beifus a másik fehér nyelű pisztolyt szedte fel, ceruzát csúsztatva a cső végébe.
The smoke made my eyes water as I strained to see along the barrel.
A füsttől könnyeztem, ahogy feszülten figyeltem a cső fölött.
barrel (también: gun barrel)
volume_up
puskacső {sustantivo}
Along the top of the barrel were a series of pairs of grooves gouged into the metal.
Egymástól szabályos távolságra kettős vajatok sorakoztak a puskacső tetején.
He took the proffered tube and studied the end of the rifle barrel.
Átvette a belgától a csövet, és szemügyre vette a puskacső végét.
The pink under his oily thumbnail at the far end of the barrel made that far end seem a rosy paradise indeed.
Olajos körmének rózsaszínje a puskacső túlsó végén rózsás Paradicsommá varázsolta azt a túlsó véget.
barrel (también: drumhead)
volume_up
csörlődob {sustantivo}
barrel (también: reel, roll, roller)
volume_up
henger {sustantivo}
The longest of the tubes was twenty inches; it accommodated the barrel and breech of the gun.
A leghosszabb henger mintegy ötven centiméter hosszú volt; ez tartalmazta a puska csövét és a vele egybeépített závárzatot.

2. ingeniería

barrel
volume_up
dob {sustantivo}
barrel
volume_up
szivattyúkamra {sustantivo}

3. zoología

barrel
volume_up
szár {sustantivo} (madártoll része)

Sinónimos (inglés) para "barrel":

barrel

Ejemplos de uso para "barrel" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLenore raised the short barrel of the automatic to her lips and kissed it softly.
- Lenore megemelte az automata pisztoly rövid csövét, és gyengéden megcsókolta.
EnglishDown the table Gordon saw apple cobbler and an opened barrel of dried apple flakes.
Odébb az asztalon észrevett még almaszörpöt és egy almapehellyel teli hordócskát.
EnglishAnd he saw a blue flicker down below, and strained to bring the barrel over toil.
Valami kék villant odalent, és Lee nagy erőfeszítéssel odairányította a puskacsövet.
EnglishIf we had got Petrofsky alive, wed have had the Soviet Union over a barrel.
Ha élve fogtuk volna el Petrovszkijt, sarokba szoríthattuk volna a Szovjetuniót.
EnglishA gun barrel was the sturdiest structure men could make-but it was slightly bent.
Az ágyúcső az egyik legmasszívabb szerkezet, amit az ember létre tud hozni.
EnglishSet screws through these holes braced the silencer over the pistol's barrel.
E lyukakba helyezett csavarokkal erősítették föl a hangtompítót a pisztoly csövére.
EnglishSince then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
A nyersolaj ára azóta jó 100 dollárral, hordónkénti 40 USD alá esett vissza.
EnglishHe took a clip flash from his pocket and shone it into the barrel of the black gun.
A zsebéből kis lámpát vett elő, és bevilágított a fekete pisztoly csövébe.
EnglishNoonan ran a hatch through the barrel, eyeballed it, and reassembled his pistol.
- Noonan egy pálcával kipucolta a csövet, átnézett rajta, majd újra összerakta pisztolyát.
EnglishHe didn't bother trying to shout or even using his hand to deflect the pistol barrel.
Sem rá nem kiáltott Norrisra, se kézzel nem térítette el a pisztoly csövét.
EnglishHe wasn't too afraid of the weapon; the breakabout held it by the barrel.
Nem félt túlságosan a pisztolytól, az űrjáró különben is a csövénél fogva tartotta.
EnglishPower came from the barrel of a gun in Russia; always had and always would.
Oroszországban a hatalmat a fegyver jelen-ti; mindig is így volt, mindig is így lesz.
EnglishHenry's hand rose from his pocket, sun glinting on the barrel of a small silver gun.
Henry keze előcsusszant a zsebéből; a napfény megcsillant az apró ezüstpisztoly csövén.
EnglishRhegaer leapt lightly down from his barrel, and Chaslarla wheezed forward too.
Rhegaer könnyedén leugrott a hordóról és Chaslarla is közelebb mozdult.
EnglishIn 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
2011-ben a minimális átlagár továbbra is hordónként 80-100 dollár lesz.
EnglishLast Wednesday night, I had the barrel of that gun in my mouth, he thought, and now ...
Egy hete szerdán este még a számba vettem a csövét, most pedig... gondolta.
EnglishThe silencer went on easily, swivelling round the end of the barrel until it was tight.
A hangtompító könnyen a helyére szaladt, végigpörgött a csövön, amíg meg nem szorult.
EnglishThe last cc of fluid disappeared from the barrel of the syringe into the needle, into Dylan.
Az utolsó csepp folyadék is eltűnt a fecskendőből, és Dylan karjába szivárgott.
Englishembellishing with a synchronized barrel roll as they passed Orley's sled.
Az egyik csapat szinkron orsófordulatot mutatott be, amikor elhúztak Orley bobja előtt.
EnglishThe captain touched his head where the pistol barrel had been rammed against it.
Hogy a pokolba fogja ezt megmagyarázni a líbiaiaknak, ha befutnak?