Cómo se dice "bending" en húngaro

EN

"bending" en húngaro

volume_up
bending {sustantivo}
volume_up
bend {sustantivo}

EN bending
volume_up
{sustantivo}

bending (también: bend, hang, ply, rise)
volume_up
hajlás {sustantivo}
bending (también: chasing, crimp, inflection, inflexion)
volume_up
hajlítás {sustantivo}

Ejemplos de uso para "bending" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere had been a curious mental bending, almost like an elbow curling a dumbbell.
Érzett egyfajta különös agyi görbületet, hasonlót a súlyzóval emelkedő könyökéhez.
EnglishCowboy kept low, bending at the knees and waist, waiting for the perfect moment.
A tenyerébe fogta, mint egy baseball-lalbdát, és dobásra készen hátrahúzta a karját.
EnglishThe avatar went to stand near the old man and took his hand, bending to talk to him.
Az avatár az öregember mellé lépett, megfogta a kezét, és hosszan beszélt hozzá.
EnglishThe D.H.C. halted and, bending over one of the little beds, listened attentively.
Az igazgató megtorpant, s az egyik kiságy fölé hajolva figyelmesen fülelni kezdett.
EnglishBending double, she raised her hands, her face red and stricken with her rage.
Kétrét görnyedve fölemelte a kezét, kivörösödött arca eltorzult a haragtól.
EnglishHe was bending over her with concern and dread, and they were alone for a moment.
Accolon aggódva és rémülten hajolt fölé, és egy percre kettesben voltak.
EnglishI was still bending over the open silver table when Flora Ackroyd came into the room.
Még mindig a nyitott tárló fölött görnyedtem, amikor Flora Ackroyd bejött a szobába.
EnglishGarp, bending to pick up the ashtray, brushes one of her breasts with his hair.
Garp amint a hamutálért hajolt, a hajával súrolta az asszony fél mellét.
EnglishAround the limb of the lower slope the main road led, bending toward Ra-hjemur.
Hamarosan egy jól kitaposott úthoz ért, amely nem vezethetett máshová, mint Ra-hjemurba.
EnglishBending over the sink, Joe splashed handfuls of cold water in his face.
Joe a mosdókagyló fölé hajolt, és az arcára loccsantott egy maréknyi hideg vizet.
EnglishThen Jerle Shannara was holding him, bending close and saying something.
Aztán egyszer csak Jerle Shannara ölelte magához, fölébe hajolt és mondott valamit.
EnglishFather dear, forgive her, Uwaine begged, bending over Uriens, who lay white as death.
- Drága apám, bocsáss meg neki - könyörgött Uwaine a halottsápadt Uriens fölé hajolva.
EnglishAnd indeed, the big hunter was already coming into the hall, bending low before Morgause.
És a nagy termetű vadász valóban belépett, és mélyen meghajolt Morgause előtt.
EnglishOr from something underneath, said Wells, bending forward, the better to determine.
- Vagy a víz alatt... - tette hozzá Wells, és lehajolt, hogy jobban hallja, mi történik.
EnglishMaybe they're bending over to throw up, said Dyyz, reading Greedo's thoughts.
Talán azért csinálják, hogy elkábuljanak mondta Dyyz, mintha olvasna Greedo gondolataiban.
EnglishYou must not fear, said he soothingly, bending forward and patting her forearm.
Ne féljen, kedvesem! biztatta, s lágyan megérintette a hölgy karját.
EnglishPausing briefly once more, the host turned to his guests, bending close to whisper.
Kis időre ismét megálltak, a házigazda vendégeihez fordult, közelebb hajolt, és azt súgta:
EnglishThe captain has the power to marry you, y'know, Alacrity said, bending over them.
A kapitánynak joga van hozzá, hogy összeadjon titeket jegyezte meg Alacrity föléjük hajolva.
EnglishAnd then, bending at the waist, started whirling her torso around in rapid strenuous circles.
Ezután pedig derekát meghajlítva bőszen, sebesen körözni kezdett a felsőtestével.
EnglishShe came awake in the best bed in Myrkiel's Rest and peered at the woman bending over her.
Myrkiel Pihenőjének legjobb ágyában ébredt fel és nézett a fölé hajoló nőre.