EN blur
volume_up
{sustantivo}

blur
volume_up
folt {sustantivo} (látást zavaró)
Then the blur seized the girl in the Renaissance gown and vanished.
Aztán a folt megragadta a reneszánsz ruhás lányt, és eltűnt.
The blur of light leaped across the room and seized Foyle.
A fénylő folt keresztülugrott a szobán, és megragadta Foyle-t.
Pyle had lost his outline and was a blur at the side of the road.
Pyle elvesztette körvonalait, homályos folt volt az út szélén.
blur (también: cloud, gloom, gloominess, haze)
volume_up
homály {sustantivo}
Egy nagy, üzleti homály.
A strange blurring, passed through, and then sunlight glittered close overhead.
Furcsa változás következett, oszlani kezdett a homály, majd fény jelent meg a feje fölött.
blur
volume_up
elmosódottság {sustantivo}
volume_up
homályosság {sustantivo}
blur (también: haziness, nebulosity)
volume_up
ködösség {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "blur":

blur

Ejemplos de uso para "blur" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt was all a blur in my mind last night, but I've been thinking about it today.
Tegnap este csak homályosan rémlett, ami történt, de ma egész nap gondolkoztam.
EnglishThe Faraed was a blur, plunging round the bend in the trail then flashing past.
A farád sebesen futott, a kanyarban kissé bedőlt, s már-már elsuhant mellettük.
EnglishThe window was opaque, but I saw the dark red blur clearly in my imagination.
Az ablak átlátszatlan volt, de képzeletemben tisztán láttam a sötétvörös foltot.
EnglishA blur it was suddenly, the noise of it like the low grind of a giant machine.
Hirtelen minden összemosódott, az aréna lármájában gigászi gépezetek csikorogtak.
EnglishHe looked around and saw a dark blur back in the swirling fog off to the left.
Körülnézett, és kissé balra, az örvénylő ködben meglátott valami sötét tömeget.
EnglishAs he screamed these last words, Ivran charged, hurling his blade in a silvery blur.
Az utolsó szót már sikoltotta és közben támadott, pengéje ezüstösen villant fel.
EnglishHe blew a cloud of dusty blue smoke, and watched the gladiators through a blur of drink.
Szürkéskék felhőt bodorított, és italgőzös pillantásával bámult a gladiátorokra.
EnglishThe screaming musicians were a blur; the lights were violent streaks of white, red.
A sikoltó muzsikusok összemosódtak, a fény erőszakos vörös-fehér villámokkal hasogatott.
EnglishNow he could see Henry's face at the window, a pale oval blur looking out at him.
Most meglátta Henry arcát az ablakban, egy elmosódó, tojásdad foltot.
EnglishThen as we shot skyward I saw a blur of white all round us -- the white of breaking waves.
De ahogy az ég felé lódultunk, mindenütt fehér foltokat láttam: a fehér hullámtörést.
EnglishExcept he didn't know what had happened then; the rest was all a blur to him.
De nem tudta, mi történt azután; a többi teljesen összefolyt előtte.
EnglishBoth his eyes were open now and he was watching the blur of light made by the spinning coin.
Most már mindkét szemét kinyitotta, és a pénzdarabon vibráló fényt figyelte.
EnglishThe vehicle was moving so fast that the sea and sky were virtually a blur.
A járművük olyan gyorsan repült, hogy a tenger és az ég összemosódott.
EnglishHe'd blur his eyes and all the colors around him would run together.
Elhomályosult szemmel figyelte, hogyan mosódnak egymásba a külvilág színei.
EnglishHe had pills, and they would take away the pain, but they would also blur his thoughts.
A tabletta elcsitítaná a fájdalmat, de gondolatait is összekuszálná.
EnglishShe glared at taillights in front of them but there was nothing but a red blur.
Az előttük haladó kocsi hátsó lámpáira bámult, de csak egy homályos vörös csíkot látott maga előtt.
EnglishHe had then entered a confused but exalted state, a blur of action, like a violent dream.
Valami zavart, de felfokozott állapotba került, mint egy vad álomban.
EnglishPlanet Obejeeon demands that special carriers pay— A blur of computer language followed.
- Az Obejeeon-rendszerben minden olyan jármű köteles megfizetni, amely...
EnglishStill bent and unready, Powhatan reacted in a twisting blur.
Powhatant kissé váratlanul érte, de megcsavarintotta és kirántotta a csuklóját.
EnglishFoyle triggered his body, accelerated into a lightning blur, and smashed a hole in the glass wall.
Foyle felgyorsította a testét, fénylő folttá válva lyukat tört az üvegfalba.