Cómo se dice "certain" en húngaro

EN

"certain" en húngaro

EN certain
volume_up
{adjetivo}

certain (también: assured, clear, definite, particular)
At a certain time he'd be standing at a certain place.
Egy bizonyos időpontban, egy bizonyos helyen ott kell majd állnia.
She was certain of what she'd seen, absolutely certain of it.
Bizonyos volt abban, amit látott, feltétlenül bizonyos!
I made an examination of certain organs and made certain tests.
- Közelebbről megvizsgáltam bizonyos szerveket és néhány vegyelemzést is végeztem.
certain (también: individual, several)
volume_up
egyes {adj.}
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
Special procedures for applying the legislations of certain Member States
2 Egyes tagállamok jogszabályainak alkalmazására vonatkozó különös szabályok
Specifies the options for transferring spreadsheets or ranges of a certain spreadsheet.
Megadja a beállításokat a munkafüzetek, vagy egyes munkafüzet-tartományok átviteléhez.

Sinónimos (inglés) para "certain":

certain
English

Ejemplos de uso para "certain" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Tisztáznunk kell továbbá különböző kérdéseket: a 24. cikkhez kapcsolódó ügyeket.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishTheyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
Így biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
EnglishBevier looked a little less certain of himself, but then his eyes hardened again.
Bevier mintha elbizonytalanodott volna, de aztán újra megfeszültek az arcizmai.
EnglishI was certain that I'd go crazy, start shooting, and be killed by a dozen bites.
Biztosra vettem, hogy megőrülök, lövöldözni kezdek, és tucatnyi marás fog megölni.
EnglishHe was certain his name would appear in the paper again in the very near future.
Egészen biztosra vehető, hogy a neve hamarosan ismét megjelenik az újságokban.
EnglishMaybe it's time you stopped being so absolutely certain about so much!
Esetleg leszokhatna már arról, hogy olyan biztos legyen a dolgokban! mondta Mary.
EnglishSimon was certain of his enemy's obedi- ence as he was of the life burning in him.
Simon ugyanolyan biztos volt ellensége engedelmességében, mint a saját életében.
EnglishHe had tried to sell such a coin only two days ago, that was now almost certain.
Mindössze két nappal korábban próbálta értékesíteni, ezt most már biztosan tudták.
EnglishWhen Millgate was brought to intensive care, he was certain he was going to die.
Amikor behozták az intenzívre, Millgate meg volt győződve, hogy meg fog halni.
EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
EnglishBut one thing I do not see - why are you so certain that Anne Meredith did it?
Csak egy valami nem: honnan tudja olyan határozottan, hogy Anne Meredith tette?
EnglishBut we may take it as certain that these things would have happened in any case.
De biztosra vehetjük, hogy mindez egyébként sem váratott volna magára sokáig.
EnglishNot really i» But her voice held a certain doubt whic^ poirot was quick to notice.
A hangában azonban bizonytalanság bujkált, ami nem kerülte el Poirot figyelmét.
EnglishThis throws a certain light on the early life of Madame Giselle, said Fournier.
Ez némiképp fényt derít Giselle asszony fia első éveire jegyezte meg Fournier.
EnglishHowever, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
Ugyanakkor már most levonhatunk a jövőben talán hasznunkra válható következtetést.
EnglishI have prepared certain drawings; unfortunately I neglected to bring them with me.
- Készítettem néhány rajzot, sajnos, azonban elfelejtettem magammal hozni azokat.
EnglishGordon felt certain the site for the meeting had been chosen to make a point.
Gordon biztosra vette, nem véletlen, hogy a tárgyalást erre a helyre szervezték.
EnglishShe was certain that once Amberle knew that she was dying, the girl would come.
Bizonyosra vette, hogy Amberle nyomban jönni fog, amint megtudja, hogy ő haldoklik.
EnglishThey're still members of the royal family, and certain courtesies are involved.'
Elvégre a királyi család tagjai, mégiscsak megérdemlik az emberi bánásmódot.