Cómo se dice "to chime in with" en húngaro

EN

"to chime in with" en húngaro

EN to chime in with
volume_up
{verbo}

Traducciones similares para to chime in with en húngaro

chime sustantivo
to chime verbo
in preposición
with preposición

Ejemplos de uso para "to chime in with" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI should have heard a sound as sharp as the morning chime of Hell's Bells.
Olyan élesen kellett volna hallanom a riasztót, mint hajnalonta a pokol harangjait!
EnglishThe sea-thing uttered a contralto tone like the chime of a far sea-bell.
A tengeri teremtmény alt hangja olyan volt, mint egy távoli tengeri harang zúgása.
EnglishAfter a little while the closing chime announced the ship had signed off too.
Kis idő elteltével sípoló hang jelezte, hogy a hajó is lecsatlakozott.
English(ChiMe Rings) I always say the way a Man treats his car... is how he treats hiMself.
Mindig mondom, hogy az ember úgy bánik az autójával, mint önmagával.
EnglishSoon a chime announced the car's arrival at the Grand Vestibule.
Nem sokkal később halk dallam jelezte, hogy a kocsi megérkezett a Nagy Csarnokba.
EnglishThe mellow chime of the ancient clock struck the hour three times before the doctor was done.
Az a régi óra háromszor is elütötte az egészet, mire a doktor befejezte.
EnglishI'm admiring myself a good deal, so there's no need for you to chime in.
Eléggé csodálom én is saját magamat, nem szükséges még tódítani is.
EnglishHis harness chime announced that he had only thirty minutes' air left.
A hám időjelzője felcsendült: már csak harmincpercnyi levegője van.
EnglishHe tugged the braided tassel and could faintly hear the dull chime sound in the chamber beyond.
Megrántotta a csengőzsinórt, és hallotta a halk csilingelést a szobából.
EnglishThe chime on his cell door sounded, and the door slid open swiftly.
Halkan megszólalt egy csengő, az ajtó gyorsan és nesztelenül kinyílt.
EnglishBehind him, the chime was sounding, calling the sisters to supper in the meeting hall.
Mögötte szólt a harang, amely vacsorára hívta a nővéreket.
EnglishIn the stillness a faint chime from the mainland came to their ears.
A csendben távoli óraütések hallatszottak a szárazföld felől.
EnglishShe's judged, quite correctly, that when the clock begins to chime, everyone will look at the clock.
Arra számított, nagyon helyesen, hogy amikor az óra ütni kezd, mindenki az órára fog nézni.
EnglishDhrun pulled on a dangling chain, to prompt a reverberating chime to sound from deep inside the manse.
Dhrun meghúzta a kapu mellett lógó láncot; a ház belsejéből távoli csilingelés hallatszott.
EnglishThen, distantly, he heard the clock chime, and understood that it was chiming from beyond the wall of sleep.
Aztán távolról meghallotta az óra ütését, és megértette, hogy az álom falán túl ütött.
EnglishHe said a wind-chime isn't nothing on its own, but when the wind blows through it, it makes a lovely noise.
Míg a szél nem fújja, semmi, de ha megrezzenti, csodálatos hangra fakad.
EnglishThey went down to the central court of the monastery as the bells began to chime their call to morning prayers.
A csengők éppen reggeli imára szólítottak, amikor a kis csapat levonult a kolostor udvarára.
EnglishThe difficulty, however, is to make one chime with another.
A nehézséget azonban a harangjáték összehangolása okozza.
EnglishAnd you would do well, I feel, to return before this last chime.
És térjetek vissza még az utolsó harangszó előtt.
EnglishEven so, were not to visit Selush until a chime past midnight.
Mindenesetre Szegőhöz éjfél előtt nem mehetünk.