Cómo se dice "come now!" en húngaro

EN

"come now!" en húngaro

EN come now!
volume_up
{interjección}

come now!
Come now, sit; I enjoy the sense of your delectable presence!
Gyere már, ülj le; élvezem a jelenléted okozta kellemes érzést!
Come now, the Prince is here, the Prince has come.
Gyere már, itt van a herceg, eljött a herceg!
Gyere már, Ursula, hagyd itt!
come now!

Traducciones similares para come now! en húngaro

to come verbo
now sustantivo
now adverbio

Ejemplos de uso para "come now!" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.
EnglishI think that the time has now come for us as European citizens to take action.
Úgy hiszem, eljött az idő, hogy mi, európai polgárok a tettek mezejére lépjünk.
EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Sokan voltak olyan naivak, hogy elhiggyék ezt, de most eljött a kételkedés ideje.
EnglishI remember how you dread travelling-and now to come so far, when you are pregnant.
Emlékszem, mennyire félsz az utazástól, és most ekkora utat tettél meg, viselősen.
EnglishCome on now, honey, just step into it, quick-like, yeah, that's right, both feet.
- Ejnye, cukorbaba, lépjél csak bele gyorsan, ja, ez az, a másik láboddal is.
EnglishCome, now, Mr. Dubois, he said, it's much better to be frank with us, you know.
Ejnye, Mr. Dubois mondta , sokkal jobb volna ám, ha őszintén beszélne velünk.
EnglishNow come my Ariell, bring a Corolary, Rather then want a Spirit; appear, & pertly.
- Most gyertek, Ariel! jobb, ha sokan, mint, ha egyetlen szellem is hiányzik.
EnglishFar down the little hallway stood his wife, Rita Mae, not daring now to come closer.
Rita Mae, a felesége, távolabb állt a rövid folyosón, nem mert közelebb jönni.
English(Come, now, he said to himself, my language is superfinely elegant, I'm sure.)
(Pfuj - korholta magát -, borbély szájába illő frázisokkal traktálom őket.)
EnglishLet us come to facts now: do we have to respect the Lisbon Treaty or not?
Térjünk most rá a tényekre: be kell-e tartanunk a Lisszaboni Szerződést vagy sem?
EnglishWe had come now to a waterfall, thin, fierce, and descending into a bubbling pool.
Vízeséshez értünk; a keskeny pászma vadul habzott a buborékoló medencében.
EnglishCome now, Mr. Dubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
Ejnye, Mr. Dubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
EnglishThe last two days he had spent studiously avoiding the very thing he had now come to do.
Az utolsó két nap azzal telt, hogy görcsösen nem gondolt arra, amiért ma idejött.
EnglishJaffe had chosen to come now because he knew his Great Work was being conspired against.
Jaffe azért választotta ezt az időt, mert tudta, hogy a Nagy Mű veszélyben forog.
EnglishI now come back to what has been said about the institutional problems and the Treaty.
Most visszatérek az intézményi problémákról és a Szerződésről elmondottakhoz.
EnglishThe mailman hadn't come, but at least now he was able to rest comfortably.
A postás ugyan nem jött, de legalább lehetett kényelmesen pihenni egy kicsit.
EnglishCome now, said Igraine soothingly, there are virtues other than beauty.
- Hagyd - szólt közbe békítően Igraine -, vannak más erények is, mint a szépség.
EnglishBut I come now to my own case, in which there was at this time no little nicety.
De visszatérek saját helyzetemre, amely ebben az időben nem csekély mértékben kényes volt.
EnglishCome now, said Thorne, probing the mind, have you killed men just for pushing you?
Engem lökdösöl, haver? kérdezte, és a gyűlölettől elkeskenyedő szemmel nézett Thorne-ra.
English`Come now,' said the woman, holding onto him as he struggled, her face suddenly flushed.
Jöjjön már! mondta a nő, és rángatni kezdte az embert, majd hirtelen elpirult.