EN to come off
volume_up
{verbo}

to come off (también: to get down, to get off, to come down)
After that, the rest of them come off pretty easy.
Mindig a legelső csavart a legnehezebb leszedni, a többi már könnyen lejön.
Come off the main lead, split off at the force activator.
Ha innen lejön ez az áramkör, akkor rövidre zár az erőaktivátor.
to come off (también: to fare, to go well, to manage, to pan out)
It might not have come off, of course - but it did come off.
Persze, az is előfordulhatott volna, hogy nem sikerül.
to come off (también: to come into existence)
to come off (también: to drop off, to fall, to fall down, to fall off)
to come off (también: to peel, to peel off)
to come off (también: to go off, to take place)

Traducciones similares para to come off en húngaro

to come verbo
off adjetivo
off adverbio

Ejemplos de uso para "to come off" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt pelted me, but the grime that covered me was like grease and wouldn't come off.
Záporozott rám, de az engem borító mocsok zsíros mázként ragadt rám, nem jött le.
EnglishCome, let's hurry off to Ammos Fiodorovich and Korobkin and tell them about it.
Gyerünk, gyorsan, ezt frissibe el kell mondanom Ammosz Fjodorovicsnak meg Korobkinnak!
EnglishNot long into the depo, the navy blazers come off and the ties are loosened.
Az első néhány kérdés után a tengerészkék zakók lekerülnek, a nyakkendők meglazulnak.
EnglishI feel that if this could come off I'd feel better about the whole thing.
Azt hiszem, ha ez megváltozik, jobban érezném magam az egész ügyet illetően.
EnglishThe promised dinner and theater with Norman Gale had duly come off.
Norman Gale, aki meghívta Jane-t vacsorára és utána színházba, állta a szavát.
EnglishIn fact it's held so tightly in place that I can shake it, and the knife does not come off.
Tulajdonképpen annyira szorosan áll a helyén, hogy megrázhatom, és a kés nem jön le.
EnglishShe'd just come off the grave list, with her medical condition upgraded to critical.
Épp most hozták vissza a sírból, az állapota már kritikussá javult.
EnglishThe doctor told him the leg would have to come off, and well above the site of the infection.
A fűtés működött, és az egyetlen ablaktörlő a hó nagy részét elkotorta a vezető oldalán.
EnglishThis idea had come off half-baked, and every hotel room on Saipan, he was sure, was already filled.
Sületlenség lett volna, hiszen tudta, hogy Saipanon minden szállodai szoba foglalt.
EnglishAs she had come off the Trikkala had swung a bit so that she was not quite stern-on to the wind.
A Trikkala elszabadult, de kissé el is fordult, és a far nem állt egészen szélirányban.
EnglishYou come off all strong and shit, they're gonna, like, Whoa, back up.
Ha erőlködsz és szarakodsz, azt fogják mondani "Whoa, hátrébb ember.
EnglishOnly about a chance in a hundred that it would come off without being spotted.
Csak egy a százhoz az esélye annak, hogy nem veszik észre.
EnglishDichloromethanes will come off the market for non-industrial use.
A diklór-metánok nem ipari felhasználás esetén kikerülnek a piacról.
EnglishHe'd come off the building's elevator, and had left the right floor.
A fickó lifttel jött le, és arról az emeletről, ahonnan várták.
EnglishBecause a friend of mine is come off his journey to me and I have not what to set before him.
Magához hívatta a századost, s megkérdezte, valóban meghalt-e.
EnglishAs a marksman with the dart guns he could match the best in the hold and come off a shade the winner.
Lövésznek az egyik legjobb volt az erődben, csak egy hajszállal maradt el a győztes mögött.
EnglishShe had crossed from Rombree, on Chiark's farside from Gevant, to come and see Gurgeh off.
Rombree-ből jött át ami Chiark távolabbi részén, Gevant környékén feküdt , hogy elbúcsúztassa Gurgehet.
EnglishHis face seemed to fluctuate and become vague, to move far off and come back.
Az arca, mintha hullámzott volna, és tétova lett.
EnglishBusiness picks up when the fishermen come in off the lake.'
Mindig fellendül az üzlet, amikor a halászok visszatérnek a tóról.
EnglishAs he said, the countries have complied with the rules and can come off the negative list.
Amint elmondta, az érintett országok eleget tettek a szabályoknak, és így lekerülhetnek a negatív listáról.