Cómo se dice "curse" en húngaro

EN

"curse" en húngaro

volume_up
curse {sustantivo}
HU

EN curse
volume_up
{sustantivo}

curse (también: jinx, ban, anathema, imprecation)
volume_up
átok {sustantivo}
A curse on Donnelaith, a curse on its people forever!
- Átok Donnelaithre, átok népére mindörökre!
For as many as are of the works of the law are under a curse.
Azokat viszont, akik a törvény szerinti tetteikre támaszkodnak, átok sújtja.
A curse on the profaners, the outlaws! came screams from below.
Átok a szentségtörőkre, a törvényen kívüliekre! sivalkodták lentről.

Ejemplos de uso para "curse" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHearing the scribe curse in anger almost brought an amused smile to Riven's face.
A szitkozódó, szerencsétlenkedő írnok látványa már-már mosolyt csalt Riven arcára.
EnglishOur fathers would curse us, and this was something neither of us could laugh off.
Atyáink tényleg ki fognak átkozni, és ez már olyasmi, amit nem vehetünk félvállról.
EnglishCochon, Marceaux said, but the curse was lost in the roar of the Bear's engine.
- Cochon-, mondta Marceaux, de a káromkodás elveszett a Bear motorzúgásában.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Ma azonban olyasvalakiről beszélünk, aki számára a gyémántok átokká válhatnak.
EnglishOver and over he relived that fall from grace, that awful moment of the full curse.
Újra és újra átélte azt a bűnbeesést, az átoknak azt a rettenetes pillanatát.
EnglishWith a savage curse, he pulled back on the throttle and set the bow planes to descend.
Vad mozdulattal visszarántotta a gázkart, és merülésre állította a terelőlapokat.
EnglishViviane sat frozen, as if Morgaine's parting words had been a curse indeed.
Viviane dermedten ült, mintha a végső szavaival Morgaine valóban megátkozta volna.
EnglishI curse you! by Thial, by Kraan His voice quavered into high-pitched hysteria.
Légy átkozott, Thialra, Kraanra... hangja fejhangú, hisztérikus sikoltássá változott.
EnglishDo you believe it was the curse on the tomb that killed my beloved friend, Lawrence?
Hiszel-e a sírbolt átkában, mely szeretett barátommal, Lawrence-szel végzett?
EnglishPopov turned to see a reporter and a cameraman, and closed his eyes in a silent curse.
- Popov megfordult, a riportert és az operatőrt pillantotta meg maga mellett.
EnglishO'Neil screamed a curse and tried to restart the engine at once, with no result at all.
O'Neil dühödten káromkodva próbálta újra indítani a motort minden eredmény nélkül.
EnglishFrom his curse, it was clear that he was not part of the druids' plan.
És a káromkodásból kiderült, hogy Verner nem volt részese a druidák üzelmeinek.
EnglishAnd so the Lord visited Eve with a third Curse, and this was the Curse of Murder.
Azért az Úr reá bocsátotta a Harmadik Átkot, ami a Gyilkosságnak Átka.
EnglishLord Druid, do not curse her-she is ill and she does not know what she does- Oh, do I not?
- Druida uram, kérlek, el ne átkozd... rosszul van, nem is tudja, mit cselekszik.
EnglishFarl heard the magelord's startled curse as he sprinted for the jakes.
Farl hallotta a máguslord meglepett átkozódását, ahogy az árnyékszék felé futott.
EnglishThere is no curse in Elvish, Entish, or the tongues of Men bad enough for such treachery.
Nincs az a tünde-, ent-, vagy embernyelvű szitokszó, ami ráillenék ekkora árulásra.
EnglishIt would almost be good to see him curse and kick a chair across the room or slam a door.
Szinte jobb volna, ha átkozódna, belerúgna egy székbe, vagy bevágná az ajtót.
EnglishAnother man returned his shout with a curse, and someone barked with laughter.
Egy másik káromkodással válaszolt, egy harmadik pedig röhögni kezdett.
EnglishCurse the necessity to keep his neural socket linked to the static of this line!
Csak ne kéne a neurális aljzatot a vonalhoz csatlakoztatva tartani!
English' 'The curse of the Power finished them here,'' Koris observed when Simon commented on this.
A hatalom átka okozta vesztüket jegyezte meg Koris, amikor Simon ezen töprengett.