Cómo se dice "to detect" en húngaro

EN

"to detect" en húngaro

EN

to detect [detected|detected] {verbo}

volume_up
Does he detect any change of policy there which may incentivise further improvements in human rights in Cuba?
Észlel-e ott bármilyen politikai változást, amely további javulásokra ösztönözhetne az emberi jogok területén Kubában?
You've fallen deep in love with a mortal who'll never yield to you, only succeeding in driving a true rivet into her heart which her innocent husband won't fail to detect sooner or later.
Halálosan beleszeretett egy halandóba, aki sose fog engedni önnek; annyit ért el, hogy tőrt vert annak a halandónak a szívébe, amit az ártatlan férj előbb-utóbb felfedez.

Ejemplos de uso para "to detect" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTheir wide ears were flared, straining to detect unfamiliar threatening sounds.
Füleiket széttárva, feszült figyelemmel kutattak idegen, fenyegető hangok után.
EnglishThey detect search and navigation radar only-no target-acquisition radars detected.
Csak kereső és navigációs radarjeleket észlelnek, befogó radartevékenység nincs.
EnglishThe dense growth was too thick with living things for me to detect any one creature.
Hogy az micsoda egy gyülekezet volt, engem megbabonázott már a látványuk is.
English'I seem to detect the faint but unmistakably ferrous odor of irony, Thad.'
A halvány, de félreérthetetlen irónia fémes illatát érzem a szavaidból, Thad!
EnglishOur ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
A képességünk, hogy csaljunk, meghaladja a képességünket a csalás leleplezésére.
EnglishThe budget headings which appear to be under-financed are easy to detect.
Az alulfinanszírozottnak tűnő költségvetési fejezetek könnyen felfedezhetők.
EnglishFlick halted beside him and waited quietly, also listening, but unable to detect anything.
Flick megállt mellette, csöndben maradt, ugyancsak fülelt, de semmit sem hallott.
EnglishPetrofsky made three separate maneuvers to detect a tail, had there been one.
Petrovszkij három külön-külön manővert tett, hogy leleplezze esetleges követőjét, ha van.
EnglishFlick listened intently for some sound of life, but his keen ears could detect nothing.
Flick hegyezte a fülét, hogy meghallja az élet valamilyen jelét, de hiába.
EnglishDeath is instantaneous, and Western science is powerless to detect it.
A halál azonnal beáll, és a nyugati tudomány képtelen a mérget kimutatni.
EnglishNo wonder that Yan Kansarv could not detect Lodovik's changes.
Nem csoda, hogy Yan Kansaru nem fedezte fel a Lodovikban végbement változásokat.
EnglishIs it possible there are problems below your ability to detect?
- Elképzelhető, hogy vannak olyan meghibásodásai, amelyeket te nem észlelhetsz?
EnglishHe says he's ready, and I detect a bit of nervous excitement.
Azt mondja, készen áll, és némi ideges izgatottságot érzékelek a viselkedésében.
EnglishHe cannot detect a fighter closing on him if Vasholtov was almost too flabbergasted to reply.
Egyetlen óra alatt több szabályt hágott át, mint egy év alatt az egész raj együttvéve.
EnglishThough they watched and listened for his passing, they could detect nothing.
Figyeltek és füleltek, hátha meghallják lépései neszét, de hiába.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Eszerint bármilyen észlelt jel sokkal régebben indult útjára.
EnglishYou will take your experimentations to Sleepy Hollow, - - and there you will detect the murderer.
Menjen a kísérleti módszereivel együtt Álmosvölgybe, nyomozza ki a gyilkos kilétét.
EnglishShe could not detect any movement, not even the subtle rise and fall of his breathing.
Nem látott semmi mozgást, még azt a kicsi emelkedő-süllyedő mozgást sem, amellyel a lélegzés jár.
English01:12:17.22,01:12:20.12 Do I detect a little inter sub culture cattiness here ?
Csak nem egy kis interszubkulturális ellentétet érzek itt?
English`At this point I was sorely tempted to roam the premises, seeking to detect some latent indication of
Ám ekkor már meg voltam győződve róla, hogy Stuart nem itt lett bűntény áldozata.