EN dicky
volume_up
{sustantivo}

1. general

dicky (también: apron, dickey, pinafore)
volume_up
kötény {sustantivo}
dicky (también: dickey, luggage rack, trunk, carrier rack)
volume_up
csomagtartó {sustantivo}
dicky (también: dickey, tree, trestle, dickey-seat)
volume_up
bak {sustantivo}
dicky (también: dickey)
volume_up
blúzpótló {sustantivo}
dicky (también: dickey)
dicky (también: dickey)
dicky (también: dickey)
volume_up
külön ingmell {sustantivo}
dicky (también: dickey, shirtfront)
volume_up
plasztron {sustantivo}
dicky (también: shirt front, shirtfront)
volume_up
ingmell {sustantivo}
dicky
volume_up
kocsiülés {sustantivo}
dicky (también: jumpseat)
volume_up
pótülés {sustantivo}
dicky

2. zoología

dicky (también: ass, donkey, dickey)
volume_up
szamár {sustantivo}
dicky (también: dickey)
volume_up
csacsi {sustantivo} [coloq.]

3. ornitología

dicky (también: dickey, dickey-bird)
volume_up
kismadár {sustantivo}
dicky (también: dickey, dickey-bird)
volume_up
madárka {sustantivo} [coloq.]

Sinónimos (inglés) para "dicky":

dicky

Ejemplos de uso para "dicky" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishDicky-Duck was sitting cross-legged on the floor, stroking Mister Dillon's head.
Dicky-Duck keresztbe vetett lábbal ült a padlón, Mister Dillon fejét simogatva.
EnglishMeanwhile, here came Dicky-Duck Eliot back from his errand, whatever it had been.
Közben visszatért Dicky-Duck Eliot is küldetéséből, akármi lett légyen is az.
EnglishHe must have communicated the feeling backward, because he felt Dicky grab his belt loops.
Bizonyára kisugározta magából ezt az érzést, mert Dicky megragadta a derékszíját.
English'That's not a tongue in her mouth, that's a Ginsu knife,' Dicky- Duck Eliot observed once.
- Nem is nyelv van a szájában, hanem egy Ginszu kés - jelentette ki egyszer Dicky-Duck Eliot.
EnglishWhen they were all outside again, Dicky took the cage and looked wonderingly at the blind bullfrog.
Amikor ismét kint voltak, Dick átvette a ketrecet, és csodálattal nézte a vak ökörbékát.
EnglishHe was mixed up in that tinned food business with Dicky Rogers.
Bele volt keverve abba a Dicky Rogers-féle konzervügybe.
EnglishSandy saw what he was holding as Dicky-Duck went past.
Amikor elment mellette, Sandy meglátta, mit tart a kezében.
EnglishHe turned and held it up so Sandy and Dicky could see.
Megfordult és felmutatta, hogy Sandy és Dicky láthassa.
English'I'm all right with that as long as the needle on the old Geiger doesn't move out of the green,' Dicky-Duck said.
- Én benne vagyok, amíg az öreg Geiger mutatója nem mozdul el a zöld tartományból - mondta Dick-Duck.
EnglishDicky-Duck once more snagged a tight hold on his belt loops.
Dicky-Duck ismét megszorította a derékszíját.
English'You'd think they'd be roasted,' Dicky-Duck said.
- Azt hitted, megsültek - mondta Dicky-Duck.
EnglishStill, Sandy knew how Dicky Eliot felt.
Sandy mégis tudta, hogy Dicky-Duck Eliot mire gondol.
English(Keep it on the road Dicky old chum.)
EnglishTony took a deep breath, let it out, then spoke to Dicky-Duck Eliot, who listened, nodded, and went back into the barracks.
Tony mélyet lélegzett, kifújta a levegőt, azután odaszólt Dicky-Duck Eliotnak, aki meghallgatta, biccentett, majd bement az épületbe.
EnglishThe Sarge insisted that all of his D-cars should go out equipped with Polaroid cameras, and Dicky-Duck had run to fetch one of them.
Az őrmester ragaszkodott hozzá, hogy a D egység valamennyi autóját szereljék föl Polaroid kamerákkal, és Dicky Duck elrohant az egyikért.
EnglishSandy had an idea ole Dicky- Duck had come pretty close to yanking him right out the doorway and on to his ass in the parking lot.
Sandy sejtése szerint az öreg Dicky-Duck ugyancsak közel járhatott ahhoz, hogy akkora erővel rántsa ki az ajtónyíláson, amitől fenékre ül a parkolóban.
English'Jesus Christ, Dicky!
EnglishKitty-corner from where they sit, Dicky-Duck Eliot pulls up to the gas pump and begins filling D-12, something they will not be able to do much longer.
Onnan, ahol ülnek, látják Dicky-Duckot, amint leemeli a benzinszivattyút, és tölteni kezdi a D-12-őt, amit már nem sokáig tehet meg.
Englishto have a dicky heart
Englishto feel dicky